Elkien via Terra Management Search logo

Lid raad van Commissarissen

Elkien via Terra Management Search

Heerenveen

14 oktober 2019

Soort functie: Raad van Commissarissen | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Parttime

Bedrijfsinformatie

In Friesland verhuurt Elkien circa 19.000 goed onderhouden sociale woningen. Voor de huurders zet Elkien altijd een stap extra. Elkien bouwt aan de thuiscorporatie. Dit betekent dat Elkien huurders niet alleen een goede, passende woning biedt maar ook samen zorgt voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Daarin zijn huurders verantwoordelijk voor hun eigen geluk. En voor het organiseren van hun thuis. Maar Elkien biedt ze daarvoor de mogelijkheden.

Elkien beheert woningen in Friesland verspreid over zes gemeenten: Súdwest Fryslân, Heerenveen, De Friese Meren, Opsterland, Leeuwarden en Smallingerland. Ruwweg de helft van de woningen staat in Leeuwarden.

Elkien kent twee professionele huurdersorganisaties, De Bewonersraad en Nieuw Elan. Van beide organisaties is het hoofdkantoor gevestigd in Leeuwarden.
Bij Elkien werken circa 175 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Daarnaast zijn er vestigingen in Leeuwarden en Sneek.

Functieomschrijving

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de RvC-leden is Elkien op zoek naar een nieuw lid. De nieuw te werven commissaris wordt op voordracht van de huurdersorganisaties aangesteld.
Binnen de Raad van Commissarissen wordt er, gezien de huidige samenstelling van de Raad, gezocht naar kandidaten met veel kennis van maatschappelijke en vastgoed gerelateerde vraagstukken rondom volkshuisvesting en die begrijpen en voelen wat de (potentiële) bewoners vragen van Elkien.

De RvC heeft de gebruikelijke statutaire taken en bevoegdheden op het gebied van zijn toezichtfunctie, werkgeverschap en heeft een advies- en klankbordfunctie.

De RvC bestaat uit vijf leden. De bestuurssecretaris van de stichting ondersteunt de RvC bij de uitoefening van zijn taken.

De RvC vergadert vier keer per jaar plenair, vaker indien nodig. Eenmaal per jaar evalueert de RvC zijn eigen functioneren.

De RvC kent een aantal vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Stakeholderscommissie. Naast de plenaire en commissievergaderingen zijn er themabijeenkomsten, kennissessies en ontmoetingen met huurdersverenigingen, het management en de ondernemingsraad.

Van een commissaris wordt verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft om zich gedegen te kunnen voorbereiden op de verschillende bijeenkomsten en om deze bij te wonen. Een commissaris voldoet aan de eisen van permanente educatie.
 
Lid Raad van Commissarissen, functie-eisen
Binnen de Raad van Commissarissen wordt er, gezien de huidige samenstelling van de Raad, gezocht naar kandidaten met veel kennis van maatschappelijke en vastgoed gerelateerde vraagstukken rondom volkshuisvesting en die begrijpen en voelen wat de (potentiële) bewoners vragen van Elkien.
Voor elk lid van de RvC geldt:

 • heeft een strategisch en analytisch denkvermogen op wo-niveau;
 • is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als Elkien;
 • heeft een kritische en onafhankelijke opstelling;
 • kan functioneren in teamverband;
 • is initiatiefrijk, brengt ideeën in;
 • is ondernemend en actief in het economisch leven;
 • nuchter en risicobewust;
 • is integer en heeft moreel besef;
 • heeft een relevant netwerk;
 • heeft gevoel voor de mentaliteit in het Noorden van het land;
 • kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties;
 • de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • sterk zelf reflecterend en -corrigerend vermogen.


Het nieuwe Lid van de Raad van Commissarissen beschikt daarboven over:

 • relevante kennis en werkervaring op het gebied van maatschappelijke, volkshuisvestelijke en vastgoed gerelateerde vraagstukken;
 • kennis van de dynamiek die speelt bij maatschappelijke ondernemingen;
 • bij voorkeur komend uit zorg, welzijn en/of (lokale) overheid;
 • kennis van de samenleving, specifiek van de Friese samenleving.

Instructies

Een uitgebreide notitie met meer informatie over deze vacature en de procedure kun je hier downloaden.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 3 november a.s jouw curriculum vitae en motivatiebrief.
Je kunt je sollicitatie uploaden via het online sollicitatieformulier.
Wil je bij je sollicitatie vermelden op welke plek je de vacature voor het eerst zag?

Voor resterende nodigen we je van harte uit ons te bellen of mailen.

Dianne Kurvers, Search Consultant
Terra Management Search | 085 0702597 | terra@terrasearch.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer