Gemeente Amsterdam logo

Strategisch Planeconoom

Gemeente Amsterdam

Amsterdam

10 oktober 2019

Soort functie: | Werkervaring: |

Bedrijfsinformatie

 

De organisatie

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.
 

Eén van de organisatieonderdelen is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 300 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.
 

Grond en Ontwikkeling is gevestigd op het Weesperplein, veel projectteams werken ook vanaf andere locaties in de stad.

De afdeling

De afdeling Planeconomie is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van alle grondexploitaties en transformatie-exploitaties van Amsterdam en is het financiële geweten van de projecten. De afdeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. Op dit moment zijn er ongeveer 40 planeconomen werkzaam. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor je aangesloten blijft en die expertise kan toepassen op je eigen project.

Functieomschrijving

 

Als strategisch planeconoom ben je onderdeel van multidisciplinaire projectteams. Je wordt op verschillende projecten in de stad ingezet en fungeert als de financiële spil binnen het projectteam. Als overtuigende sparringpartner biedt je financiële en strategische ondersteuning aan de projectmanager en ben je inzetbaar bij onderhandelingen. Je adviseert binnen de ruimtelijke plannen over de financiële haalbaarheid en de ontwikkelstrategie.
 

Je stelt de grondexploitatie op, bewaakt deze en rapporteert over de voortgang en de risico’s. Je bent in staat om naast de traditionele grondexploitatie ook de transformatie van bestaande gebieden (via erfpacht en/of kostenverhaal) financieel te organiseren. Ook ben je in staat het thema duurzaamheid een plek te geven in de gebiedsontwikkeling en daarmee in de grondexploitatie.
 

Daarnaast heb je een eigen visie op het vakgebied en zet die proactief in bij de verdere (kennis)ontwikkeling van de afdeling Planeconomie. Dit doe je door praktische handvatten te bieden aan collega-planeconomen op kennisvelden zoals duurzaamheid, transformatie en risicomanagement. Door op een prettige manier de producten van collega-planeconomen van commentaar te voorzien help je het kwaliteitsniveau op een hoog niveau te houden. Op strategisch niveau onderhoudt je contacten met andere afdelingen en vertegenwoordig je onze afdeling.
 

Verder lever je een bijdrage aan de vormgeving van het (grond)beleid waarbij je let op de praktische toepasbaarheid daarvan in de gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit doe je vanuit je kennis van regelgeving en de ontwikkelingen met betrekking tot het grondbeleid en de grondexploitatie. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en constateert tijdig als er voor de organisatie reden is om hierop te acteren.
 

Werkzaamheden
 

Projecten

 • Je stelt grondexploitaties en haalbaarheidsanalyses op middels het ‘reken en teken’ proces inclusief alternatieve voorstellen;
 • Je stelt financiële paragrafen op voor bestuurlijke besluiten en streeft daarbij naar een optimaal resultaat voor de gemeente;
 • In de uitvoeringsfase van een project voer je het grondexploitatie-beheer uit. Dit doe je onder andere door het actualiseren van kosten- en opbrengstenramingen en de planning;
 • Je bent als geen ander in staat te schakelen tussen verschillende schaalniveaus (van concreet project tot stedelijke of regionale visies).

Afdeling

 • Je begeleidt (nieuwe) planeconomen, zowel ervaren als minder ervaren;
 • Je bent in staat verbetertrajecten in de afdeling te organiseren en te trekken;
 • Je vervangt indien nodig het afdelingshoofd planeconomie tijdens overleggen binnen en buiten de organisatie;
 • Je ziet afdeling overstijgende kansen en bedreigingen voor de afdeling planeconomie en komt met voorstellen/initiatieven hoe hiermee om te gaan;
 • Je zorgt ervoor dat planeconomie actief betrokken wordt bij vraagstukken van andere afdelingen.

 

Beleid

 • Je signaleert financiële vragen binnen en buiten de gemeente welke een link hebben met gebiedsontwikkeling en adviseert daarover bij de ontwikkeling van (grond)beleid;
 • Je deelt en brengt actief ervaringen vanuit de projectpraktijk in op de ontwikkeling van (grond)beleid;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het (grond)beleid;
 • Je hebt een of meerdere planeconomische specialismen en pakt die proactief en doortastend op zowel binnen als buiten de afdeling/organisatie;
 • Je hebt kennis en visie hoe in de gebiedsontwikkeling en grondexploitaties om te gaan met de ambities van het bestuur (zoals betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit).

Wij vragen

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding, bij voorkeur in de richting van planologie, sociale - of economische geografie, bedrijfskunde of civiele techniek;
 • Je hebt specifieke vakcursussen gevolgd en houdt je kennis op peil;
 • Je beschikt over minimaal 10 jaar relevante werkervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar);
 • Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, zoals gemeenten, provincies, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties;
 • Je hebt grote affiniteit met gebieds- en vastgoedontwikkeling en een sterk ontwikkeld financieel gevoel en inzicht. Je hebt uitgebreide kennis van- en ervaring met alle aspecten van grondexploitatie, ontwikkelstrategie en grondbeleid;
 • Je hebt uitgebreide kennis over de vastgoedexploitatie en bent inzetbaar bij onderhandelingen met externe partijen;
 • Je hebt uitgebreide kennis van privaat- en publiekrechtelijk kostenverhaal en weet dat toe te passen op de projecten;
 • Je bent in staat collega-planeconomen op een positieve manier te coachen en vertoont hierbij voorbeeldgedrag;
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en houdt overzicht over complexe materie;
 • Je opereert op verschillende schaalniveaus en schakelt daar tussen. Hierbij weet je de diverse belangen en inzichten te combineren;
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken;
 • Je durft zaken aan te kaarten, vertoont lef en bent niet bang om fouten te maken.

 

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn: je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Analytisch vermogen: je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Snelheid van begrip: je kan nieuwe informatie of gebeurtenissen snel bevatten en kan je vlot oriënteren in een onbekende omgeving;
 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team;
 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Arbeidsvoorwaarden

 

Wij bieden

 • Een vaste aanstelling met een tijdelijke aanstelling van 1 jaar bij wijze van proef;
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Instructies

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 via de sollicitatiebutton.
 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Vragen over deze vacature

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Benjamin Wiggelinkhuizen, afdelingshoofd Planeconomie, bereikbaar op 06-10621914 of b.wiggelinkhuizen@amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Strategisch Planeconoom, Planeconoom, Planologie, Sociale Geografie, Economische Geografie, Bedrijfskunde, Civiele Techniek, Vacature Amsterdam, Gemeente Amsterdam, WO

 

Solliciteer