Gemeente Amsterdam logo

Directeur Grond & Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Amsterdam

15 juli 2019

Soort functie: Directeuren | Werkervaring: |

Functieomschrijving

De functie

De werkzaamheden van de directie grond en ontwikkeling bevinden zich in het hart van het fysieke domein van de gemeente Amsterdam en heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. De directie ontwikkelt kaders en beleid die het aangezicht en leefbaarheid van de stad in de aankomende periode voor een belangrijk deel zullen bepalen. Samen met directies binnen het cluster Ruimte en Economie wordt gewerkt aan o.a. de woningbouwopgave, infrastructuur en economische ontwikkeling. Daarnaast wordt in toenemende mate samengewerkt met de directies binnen het cluster Sociaal en de stadsdelen om een goede koppeling tot stand te brengen tussen de groei, de leefbaar- en duurzaamheid en gebiedsgericht werken. De directie Grond en Ontwikkeling is daarnaast stedelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en beheerder van het erfpachtstelsel, waar ruim 160.000 Amsterdamse erfpachters mee te maken hebben en dat bestuurlijk onder het vergrootglas ligt. De directie is tot slot beheerder van het erfpachtvermogen en van het vereveningsfonds.

De belangrijkste (inhoudelijke) opgaven voor de directeur Grond en Ontwikkeling in de aankomende periode zijn:

 • Ontwikkelen en bouwen van een ‘complete stad’, waarbij Grond en Ontwikkeling aansluiting zoekt met het sociaal domein, de stadsdelen en andere relevante onderdelen van gemeente;
 • Het maken van een verbinding naar de regio en het rijk voor wat betreft de opgaven van Grond en Ontwikkeling en het fysieke domein als geheel;
 • Het op de juiste wijze aansturen en verder brengen van het dossier erfpacht en in het bijzonder de overstapsregeling waarbij het verschaffen van duidelijkheid naar burgers voorop staat;
 • Gestaag en minder conjunctuurgevoelig bouwen en het op de juiste wijze vertalen van de gemeentelijke doelstellingen naar de markt;
 • Integratie van duurzaamheids- en circulaire doelstellingen in de ontwikkelopgave van de stad.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau en ruime aantoonbare ervaring en successen in een (eind)verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit;
 • Kennis van en inzicht in het fysieke domein en al haar ontwikkelopgaven en ervaring met publiek ondernemerschap;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met financieel-economische zaken en ruime ervaring in de ruimtelijk economische sector;
 • Een bewezen ‘track record’ met onderhandelen in complexe dossiers met grote financiële en bestuurlijke impact;
 • Affiniteit met bedrijfsvoering en inzicht in gemeentelijke financiën (kunnen omgaan met een zeer omvangrijk exploitatiebudget met een zeer substantieel effect op de gemeentebegroting);
 • Kunnen omgaan met zowel beheersmatige taken (fondsen, erfpacht, bodem) als met ontwikkelgerichte taken én uitvoering (gebiedsontwikkeling, transformatie, projecten, regie, advies, planeconomie, gronduitgifte);
 • In staat richting te geven aan een vitale organisatie waar mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling een duidelijke plaats hebben;
 • Beschikken over een relevant netwerk (binnen en buiten de gemeente).

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente er naar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Grond en Ontwikkeling heeft diversiteit hoog in het vaandel staan en gelooft dat teams beter kunnen presteren als zij zijn samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond.

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden ‘actief, open en integer’ als basiswaarden. Ambtenaren van de gemeente Amsterdam werken daarnaast volgens de vijf principes: ‘alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam, ik vertrouw op andermans vakmanschap, ik geef en neem verantwoordelijkheid, ik leer en verbeter dagelijks/fouten maken mag, en bespreken, afspreken en aanspreken‘.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Sociaal Jaarverslag en de website van grond en ontwikkeling.

Competenties

Leidinggeven

 • Is een inspirerende en benaderbare manager, een ‘mensenmens’, invoelend en een op samenwerking gerichte netwerker en verbinder;
 • Kan een cultuur creëren die medewerkers inspireert en motiveert om klantgericht te opereren naar alle partners binnen- en buiten de gemeente;
 • Is omgevingssensitief en houdt serieus rekening met de kritiek en input vanuit de werkvloer en partners;
 • Geeft ruimte aan professionals en vertrouwt op kennis en kunde van medewerkers (coachend leiderschap);
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen.

Ondernemen

 • Is een manager met visie, die op een zakelijke wijze leiding geeft aan een organisatie van professionals. Stuurt op resultaat;
 • Ziet kansen en weet deze om te zetten in resultaten voor de organisatie en de stad Amsterdam.

Samenwerken/verbinden

 • Is in staat samenwerking tot stand te brengen met andere onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Is betrouwbaar en weet een cultuur van vertrouwen te creëren;

Strategisch denken/analyseren

 • Beschikt over een scherp, analytisch vermogen, weet te prioriteren, is besluitvaardig en heeft doorzettingsvermogen;
 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering;
 • Is in staat de kracht van innovatie en digitalisering in te zetten in het eigen werkveld.

Wij bieden

 • De aanstelling van de directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisschaal 18 (maximaal € 9.553,- bruto per maand).
 • De gemeente Amsterdam kent goede arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris). Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen of wanneer je extra verlof nodig hebt.

De organisatie

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de Gemeente Amsterdam. Amsterdam is een diverse stad, groeit snel en is volop in beweging. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De komende jaren maakt de stad Amsterdam een ongekende groei door. Tot 2025 worden 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar en duurzaam blijven voor alle Amsterdammers. De gemeente Amsterdam maakt ook een ontwikkelslag door naar een organisatie die toekomstbestendig, efficiënt en modern is met een optimale dienstverlening aan de burgers van de stad. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering, Stadsbeheer i.o. en zeven stadsdelen en heeft ongeveer 14.000 medewerkers.

Cluster Ruimte en Economie

Het cluster Ruimte en Economie werkt aan de ruimtelijk economische randvoorwaarden voor een sterk Amsterdam: de stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Hierbij is aandacht voor alle schaalniveaus: voor buurtgericht werken, integrale stedelijke opgaven, regionale samenwerking en de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam als vestigingsstad. Het cluster Ruimte en Economie staat onder leiding van een stedelijk directeur en bestaat uit de volgende onderdelen: Ruimte en Duurzaamheid, Economie, Zuidas, Verkeer en Openbare Ruimte, Metro en Tram, Wonen, Kunst en Cultuur, Parkeren, Ingenieursbureau, het Projectmanagementbureau, Informatie Voorziening, Gemeentelijk Vastgoed, Grond en Ontwikkeling en het programma ‘Varen’.

Directie Grond en Ontwikkeling

De kerntaken van de directie Grond en Ontwikkeling zijn:

 • Ontwikkelen en opdrachtgeverschap gebiedsontwikkeling;
 • Programmatische regie en beleid;
 • Erfpacht, bodem en fondsbeheer.

De directie Grond en Ontwikkeling heeft ca. 350 medewerkers en bestaat uit de volgende afdelingen: Gebiedsontwikkeling & Transformatie, Planeconomie, Projectleiding, Bodem, Erfpacht & gronduitgifte, Regie & Advies, Fondsbeheer en projectcontrol, en managementondersteuning en bestuurszaken. De directie wordt geleid door een directieteam bestaande uit de directeur en twee adjunct-directeuren met ieder een eigen zware deelverantwoordelijkheid.

Sollicitatieprocedure

Voor informatie over deze vacature kunt u bellen met een management development adviseur:

 • Tot en met 6 augustus met Babette des Bouvrie op telefoonnummer 06-28364248;
 • Vanaf 7 augustus met Wouter Widlund op telefoonnummer 06-82 48 76 57.
 • Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u uiterlijk 24 augustus 2019 sturen aan door te klikken op de sollicitatiebutton.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wij hebben de werving voor deze functie in eigen beheer. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. #LI-POST

Trefwoorden: Directeur Grond & Ontwikkeling, Grond en Ontwikkeling, Gemeente, Economie, Management, Leidinggevend, Coachend Leiderschap, Vacature Amsterdam

Solliciteer