12 feb 12:30 uur

Parkeren en Mobiliteit

Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam

Wat kunt u verwachten?


Parkeren gaat veranderen – dat is zeker. Parkeren kost ruimte en geld. De illustratie over het verschil in ruimtebeslag tussen auto’s, bussen en fietsers spreekt boekdelen. Het aantal vierkante meters voor autoverkeer, parkeerplekken en parkeergarages (bovengronds of ondergronds; twee keer zo duur) kan voor (binnenstedelijke) vastgoedontwikkelingen het verschil tussen winst en verlies zijn.

Ook zeker: bezwaren tegen een vastgoedontwikkeling lopen bijna altijd via het aspect ‘parkeren’. Dat moet dus goed in elkaar zitten om het plan stand te laten houden bij de Raad van State. De kern is: hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de toekomst nodig? En waar komen ze?

Hoe ontwikkelt het autogebruik zich? Het auto delen? De autonoom rijdende auto? Toegang tot steden, voertuigen en parkeerplekken via sensoren en apps? Een laadpaal bij elke parkeerplaats? Moeten auto’s de (binnen)steden uit – denk aan verdichting, leefbaarheid, vervuiling? Wat betekent dit voor parkeernormen en voor parkeergarages? Blijven parkeergarages bestaan? Of zijn ze op andere plekken nodig? Kunnen overbodige parkeergarages een andere functie krijgen? Nemen mobiliteitsabonnementen een vlucht? Gaan ze deel uit maken van de huur? De berichten over de ontwikkeling van het autogebruik en de ruimtevraagspreken spreken elkaar tegen. Hoe zit het echt? Wat zijn feiten en wat zijn fabels? Er zijn duizenden vragen over parkeren.

Hoor deze interactieve middag van deskundigen hoe het precies zit. En stel alle vragen die u altijd al had willen stellen. Ontmoet ambtenaren, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, financiers, woningcorporaties en adviseurs.

Locatie

Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam

Hoofdprogramma en sprekers

12.30 Netwerklunch
 

13.30 Welkomstwoord door John Kerkhoven, Directeur Vastgoedjournaal
 

13.35 Rolf Oostendorp, CEO Interparking Nederland over de commerciële kant van het parkeren

 • Hoe ontwikkelt de mobiliteit zich?
 • Wat zijn de trends in autogebruik, aantal autokilometers, aantal rijbewijzen, car sharing, (laadpalen voor) elektrische auto’s, autonoom rijdende auto’s, digitale parkeersystemen, mobiliteitsabonnementen?
 • Wat zijn feiten, wat zijn fabels?
 •  Waar zijn in de stedelijke verdichting parkeergarages nodig en hoeveel?
 •  Waaraan moeten ze voldoen? Kwaliteit, fijnstofreductie, zonnepanelen?
 •  Wat te doen met verouderde parkeergarages op verkeerde locaties?
 •  Wat zijn de succesverhalen?
   

14.35 Pauze
 

15.05 Nick Juffermans, Strategisch adviseur Mobiliteitshubs & Logistiek Goudappel Coffeng over de maatschappelijke en stedenbouwkundige kant van het parkeren.

 • Wat zijn feiten en wat zijn fabels omtrent de ontwikkeling van onze mobiliteit in steden?
 • De strijd om ruimte in steden: willen wij bomen, barretjes of blik in de openbare ruimte en wat zijn de gevolgen hiervan voor onze auto’s?
 • Met de komst van mobiliteitsabonnementen, hoe kan men bij een vastgoedontwikkeling alle veranderingen vertalen naar een parkeeroplossing ter plekke?
 • Wat zijn de succesverhalen van ontwikkelingen die om moeten gaan met de flexibilisering van bezit van voertuigen en ons mobiliteitsgedrag?
   

16.05 Netwerkborrel
 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Parkeren en Mobiliteit'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. De kosten voor dit event bedragen 295 euro excl. BTW. 

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Parkeren en Mobiliteit op 12-02-20:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09