2 okt 12:00 uur

Congres Grond en Verstedelijking

WTC Utrecht, Stadsplateau 2, Utrecht (naast station Utrecht Centraal)

Wat kunt u verwachten?

Er moeten tot 2030 een miljoen woningen bijgebouwd worden. Het tekort bedroeg in 2017 zo’n 240.000 woningen en stijgt naar verwachting dit jaar naar 300.000. Welke grondstrategie is nodig om het tekort in te lopen en die opgave van een miljoen woningen voor elkaar te krijgen? Moeten gemeenten een leidende rol pakken? Ook als ze weinig grond bezitten? Hoe? Tijdens de crisis hebben gemeenten met veel grondposities daarop fors afgeboekt en hun actieve grondpolitiek ingeruild voor een faciliterende. Het initiatief werd aan de markt overgelaten via uitnodigingsplanologie. Nu is het dringend gewenst om het woningbouwtempo van ontwikkelaars op te voeren. Welke grondstrategie versnelt en draagt bij aan de integrale opgave?

De opgave is gigantisch, met daaraan gekoppeld de energietransitie, de klimaatadaptatie en de bereikbaarheid van de gewilde woningmarktgebieden. Een ingewikkelde puzzel, waarvoor partijen handelingsperspectief nodig hebben. Het handelingsperspectief moet bijdragen aan een positieve relatie tussen grond en ontwikkeling. Al jaren bestaat echter het beeld van een negatieve relatie: (gemeentelijk) grondbeleid staat snelle en goede (private) ontwikkeling in de weg. Tijdens deze bijeenkomst gaan de sprekers graag met elkaar en met u in gesprek over een nieuw handelingsperspectief.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Aan een stimulerende grondpolitiek kleven risico’s, welke risico’s zijn aanvaardbaar? Welk grondbeleid kan bijdragen aan de verstedelijkingsopgave? En, interessante vraag: wat kost binnenstedelijke bouwgrond eigenlijk? Is er een relatie tussen duurzaamheid (energielabel) en grondwaarde? Houdt een hoge grondprijs de bouw tegen, of is dit een mythe? Tijdens dit congres krijgt u antwoorden op deze vragen.

Doelgroep: gemeenten, provincies, ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, vastgoedfinanciers, adviseurs.

PE Punten
Voor deelname aan dit congres ontvangt u bij Aedes 3 PE-punten.

Locatie

WTC Utrecht, Stadsplateau 2, Utrecht (naast station Utrecht Centraal)

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 Inlooplunch en netwerken

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Aeisso Boelman, Partner Fakton

 

 

 

 

 

13.15 Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

 • Moeten gemeenten via een actieve grondpolitiek het woningbouwtempo van ontwikkelaars helpen opvoeren? Hoe? Is er een nieuwe vorm van grondpolitiek?
 • Welke instrumenten hebben gemeenten?
 • Welke risico’s zijn hierbij aanvaardbaar?

 

 

13.45 Matthieu Zuidema, Expert vastgoedmarkt Kadaster

 • Welke prijzen worden er voor binnenstedelijke grond betaald? Hoe ontwikkelen die prijzen zich?
 • Is er een relatie tussen energielabel en binnenstedelijke grondprijzen?
 • Hoe verhouden binnenstedelijke grondprijzen zich tot die op uitleglocaties? Bijvoorbeeld de binnenstedelijke Merwedekanaalzone in Utrecht versus mogelijke uitleglocatie Rijnenburg?
 • Er is veel beeldvorming over grondprijzen, zoals gebrek aan transparantie of hoge grondprijzen die de bouwproductie in de weg staan. Kloppen ze, of zijn dit mythes?

 

14.15 Yasin Torunoglu, Wethouder Wonen, Wijken, Werk en Ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Eindhoven.

 • Waarom heeft Eindhoven in 2017 een nieuw grondbeleid ingezet (‘Koersen op waarde’)? Wat zijn de resultaten?
 • In hoeverre stuurt Eindhoven de stedelijke ontwikkeling met behulp van grond? Wat zijn de ambities?
 • Hoe werkt Eindhoven in de regio samen bij de verstedelijkingsopgave en de grondstrategie hierbij? Wat gaat goed, wat niet, wat kunnen anderen hiervan leren?
   

14.45 Pauze
 

15.15 Marien Kleinjan, Directeur Ontwikkeling AM Midden, aansluitend reactie op de presentatie van Marien Kleinjan door Marcel Janssen, Ruimtelijk regisseur Merwedekanaalzone Gemeente Utrecht

 • Hoe zien marktpartijen en de gemeente de transformatie in Utrecht van het voormalige industriegebied Merwedekanaalzone van 65 hectare, met veel versnipperd grondeigendom, in een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied?
 • Wat is de rol van de gemeente die beperkt grondbezit heeft in de Merwedekanaalzone, maar wel als een soort private partij meedoet? Wat gaat goed, wat kan beter?


15.55 Vijf-minuten pitches door ontwikkelende belegger Heleen Aarts, CEO Amvest en ontwikkelende bouwer met een sterke groene ambitie Onno Dwars, Directeur Ballast Nedam Development. Aansluitend gaan zij met elkaar en met de zaal in debat, onder leiding van de middagvoorzitter.

 • Wat is volgens hen een stimulerend gemeentelijk grondbeleid?
 • Hoe organiseert een gemeente dat?
 • Welke ervaringen hebben deze marktpartijen?
 • Zien zij een relatie tussen energiemaatregelen en waarde/prijzen van grond?


16.25 Samenvatting en conclusies door middagvoorzitter Aeisso Boelman


16.30 Netwerkborrel


Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Grond en Verstedelijking'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Congres Grond en Verstedelijking op 02-10-19:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Van onderstaande organisaties nemen één of meerdere personen deel aan het congres:

Akro Consult 

AM

Amvest

Antea Group

Ballast Nedam Development

BJA Twente

CK Capital Partners 

Colliers International Research & Consultancy 

De Alliantie Ontwikkeling 

Fakton

Gemeente Amersfoort

Gemeente Arnhem

Gemeente Eindhoven

Gemeente Utrecht

Heimstaden

Kadaster

Kadaster Ruimte en Advies

Nexa Velo Advocaten

Over Morgen

plein06

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Sparkling Investments

Stadgenoot

TU Delft

VanWonen Vastgoedontwikkeling 

Wooove