19 jun 12:30 uur

Lost meer regulering uw woningmarktprobleem op, of juist niet?

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht (vlakbij A12)

Wat kunt u verwachten?

Lange wachtlijsten in de sociale sector, grote tekorten en dus prijsopdrijving in de middenhuur, gekte op de koopwoningenmarkt, stagnerende doorstroming, woningen als speculatieobjecten. Wordt de prijsopdrijving en de stagnatie opgelost door meer regulering van het geliberaliseerde huursegment, zoals het rijk en sommige gemeenten denken? Door de 40-40-20 regel, bevriezing van de middenhuren, verbod tot uitponden, de ‘noodknop middenhuur’? Of leidt meer regulering juist tot minder woningproductie?

Heeft méér woningproductie daarom een heel andere aanpak nodig? Door de productie aantrekkelijker te maken waardoor die groter wordt, de prijzen vanzelf laag blijven en de doorstroming weer op gang komt. Wat vindt u?

Er staan twee kampen tegenover elkaar, in plaats van dat ze mét elkaar het woningtekort aanpakken. Dat kan zo niet langer. Natuurlijk is het niet de bedoeling van de overheid om de bouwproductie af te remmen. Wat kan die wel doen om met behoud van prijsdemping tóch de productie te verhogen? En wat kunnen marktpartijen bieden? Wat zijn de voors en tegens van meer regelgeving, de voors en tegens van stimulering van de markt? Wat leidt tot de gewenste inhaalslag? Draag uw oplossing aan op dit congres en praat mee. Belangrijk, omdat het vroeg of laat ook uw business raakt.

Als logisch gevolg van de toegenomen krapte op de huurwoningmarkt is een nieuw fenomeen ontstaan: buy-to-let. De sterk opgelopen huurprijzen maken het aantrekkelijk om koopwoningen om te zetten in geliberaliseerde huurwoningen. Kleine particuliere beleggers doen dit op grote schaal om een zo hoog mogelijk rendement te maken, vaak gedreven door lage rendementen op andere financiële producten. Is dit een probleem? Of juist een deel van de oplossing in de huursector nu de productie van nieuwe huurwoningen zo onvoldoende is? Het Kadaster presenteert op dit congres het eerste unieke onderzoek naar de omvang en de gevolgen van dit fenomeen.

Doelgroep: vastgoedbeleggers, vastgoedfinanciers, ontwikkelaars/bouwers, woningcorporaties, gemeenten, stedenbouwkundigen, architecten, vastgoedmanagementbedrijven, makelaars, adviseurs.

PE Punten
Voor deelname aan dit congres ontvangt u bij Aedes 3 PE-punten.

Locatie

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht (vlakbij A12)

Hoofdprogramma en sprekers


12.30 Inlooplunch plus netwerken.

13.30 Inleiding door middagvoorzitter Johan Conijn, Emeritus hoogleraar Woningmarkt ASRE, Directeur Finance Ideas

 • Is er een probleem met het middensegment van de huurmarkt? Welk probleem, waarom, en welke oplossingsrichtingen doen zich voor?
 • Welke lessen zijn er uit de geschiedenis van de regulering te trekken?

 

13.45 Paul de Vries, Woningmarktexpert Kadaster

 • Buy-to-let. In welke steden komt dit fenomeen voor, hoe omvangrijk is het, om welk type beleggers gaat het?
 • Verstoort dit de huur- en koopmarkt? Waarom, in welke mate? Hoe erg is dit?
 • Is er sprake van een algemeen prijseffect, en hoe staat het met de kansen van koopstarters?

 

14.15 Marja Appelman, Directeur Woningmarkt ministerie BZK

 • Waarom werkt het ministerie aan een ‘noodknop middenhuur’? Wat is de stand van zaken? Wat zou de hoogte van de noodknop moeten zijn?
 • Welk probleem wordt hiermee opgelost?
 • Wat is de keerzijde van deze regeling?

 

14.45 Paulus Jansen, Algemeen directeur Woonbond

 • Hoe wenselijk is een (te) lage middenhuur? Lost dit een probleem op, of leidt dit juist tot langere wachttijden?
 • Hoe kunnen partijen de schaarste in de middenhuur het beste aanpakken?


15.15 Pauze


15.45 Kees Diepeveen, Wethouder Wonen Gemeente Utrecht

 • Waarom overweegt Utrecht regulering van het middenhuursegment? Welke aanpak staat de gemeente voor ogen?
 • Wat vindt de gemeente van het Biedboek Middenhuur dat onlangs door een aantal marktpartijen aan de provincie Utrecht aangeboden is?

 

16.15 Gertjan van der Baan, Voorzitter Werkgroep Woningen IVBN en CEO Vesteda.

 • Waarom remt overregulering investeringen in de Nederlandse woningmarkt? Dit geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Waarom is méér bouwen de enige remedie tegen de oplopende schaarste?

 

 

 

16.40 Zwany van Brussel, Voorzitter Vakgroep Wonen NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs), en mede-eigenaar van makelaardij Van Brussel Wiebenga, en Laurens van de Noort, Algemeen directeur Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed.

 • Vijf minuten-pitches en reacties op het al of niet reguleren van de geliberaliseerde huurmarkt. Wat is de invloed daarvan op de investeringen van particuliere vastgoedbeleggers? Wat vinden de NVM Makelaars en Vastgoed Belang van het buy-to-let fenomeen? Welke oplossingen zijn er om het woningtekort terug te dringen? Gevolgd door een discussie met hen, Marja Appelman, Directeur Woningmarkt ministerie BZK, Gertjan van der Baan, IVBN/CEO Vesteda, en de zaal onder leiding van de middagvoorzitter.

17.15 Samenvatting en conclusies door middagvoorzitter Johan Conijn.

17.20 Netwerkborrel.

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Lost meer regulering het woningmarktprobleem op, of juist niet?''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.


Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Lost meer regulering uw woningmarktprobleem op, of juist niet? op 19-06-19:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Van onderstaande organisaties nemen één of meerdere personen deel aan het congres:

AM 

Belastingdienst Amsterdam

Coever Vastgoed 

Duinweide Investeringen 

Finance Ideas

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Ede

Gemeente Lansingerland

Gemeente Maastricht

Gemeente Utrecht

Gerard W. Bakker Projektadviezen 

Geste Groep

Hartelt Fund Management

Hielkema & Co

Housing Anywhere 

Houthoff

Huurconsult 

IVBN

Kadaster

Lexence N.V. advocaten & notarissen

Makelaardij Van Brussel Wiebenga

Ministerie van BZK

MVGM Holding

Orange Capital Partners

Provincie Limburg

VBO Makelaar

Vesteda

W. Fris Beheer

WoonAeffect

Woonbond