31 jan 12:00 uur

Herontwikkeling Religieus Erfgoed

ANNA Amstelveen Amsterdamseweg 22, 1182HD AMSTELVEEN

Wat kunt u verwachten?

Steeds minder mensen gaan in Nederland naar de kerk en veel religieus vastgoed komt leeg te staan. Deze gebouwen zijn vaak beeldbepalend voor een stad, wijk of dorp en de parochieleden, omwonenden of andere betrokken zijn zeer begaan bij de herinvulling van religieuze gebouwen. Maar de weg van herbestemming kent veel emoties, tijd en hobbels. De komende jaren zullen er honderden kerken op de markt komen en de belangstelling is groot. Maar hoe wordt dit proces de komende jaren in goede banen geleid en welke keuzes moeten er worden gemaakt ten aanzien van monumenten, publiek/ privaat gebruik en geld?

Locatie

ANNA Amstelveen Amsterdamseweg 22, 1182HD AMSTELVEEN

Hoofdprogramma en sprekers

12:00 Luxe netwerklunch

13:00 Opening plenaire programma door dagvoorzitter

13.15 Carla Dik-Faber Tweede Kamerlid ChristenUnie, Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek), landbouw/visserij en voedsel, natuur en water, klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.

 • Het belang van religieus erfgoed voor de maatschappij.
 • Standpunt kabinet ten aanzien van leegkomende kerken Subsidieregeling(en).

 

13.45 Frank Strolenberg Programmamanager Agenda Toekomst Religieus Erfgoed Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Netherlands Cultural Heritage Agency).

 • Hoe worden de komende jaren de beschikbare subsidies ingezet voor de markt?
 • Wat zijn de marktontwikkelingen van religieus vastgoed?
 • Niets mag, alles kan met een monument.
   

14.15 Pauze
 

14.45 Sidney van den Bergh penningmeester van parochie Willibrordus in Oss en in die gemeente is hij ook raadslid namens het CDA.

 • Gemeente Oss is één van de 6 gemeenten die de pilot Religieus Erfgoed gaat uitvoeren.
 • Wat is de relatie tussen bisdom, parochie, gemeente en omwonenden?
 • Initiatieven uit de praktijk.
   

15:15 Netwerkborrel

 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Herontwikkeling Religieus Erfgoed'. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Herontwikkeling Religieus Erfgoed op 31-01-19:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09