31 okt 12:00 uur

Haagse Vastgoeddag 2018

New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Wat kunt u verwachten?

De woningprijzen in Den Haag zijn in de afgelopen vijf jaar met bijna de helft gestegen, in de buurgemeenten met ongeveer een derde. Inmiddels stijgen de prijzen daar harder dan in de stad. Den Haag bezit weinig grond. Waar moeten de 50.000 woningen die in de komende 20 jaar in de stad nodig zijn, gebouwd worden? Bieden de grote gebiedsontwikkelingen en -transformaties in de stad en in de regio voldoende soelaas? Hoe krijg je aansluiting met de bestaande stad? Binckhorst, Laakhavens & HS Kwartier, Beatrixkwartier, CS kwartier, Scheveningen, Plaspoelpolder. De kantorenleegstand is vooral op de toplocaties snel gedaald, mede als gevolg van veel transformaties naar woningen.

Toch laat de groei van de werkgelegenheid te wensen over. Door de matige groei van de overheid heeft Den Haag de laagste economische groei van de vier grote steden. Voor innovatie en meer werkgelegenheid moeten er meer kleine en middelgrote bedrijven in de Haagse regio komen, hoe krijg je dat voor elkaar? Tegelijkertijd is er ook behoefte aan nieuwe toplocaties rond het CS, volgens een rapport van de Stec Groep.

In 2021 gaat de nieuwe wet RO in. Den Haag heeft een pilot Omgevingsplan nieuwe stijl. Hoe gaan gemeente en marktpartijen om met de invulling van deze nieuwe wet? Hoe verdicht je de stad en de buurgemeenten op zo’n manier dat er blijvend aantrekkelijke leef-, werk- leer-, winkel- en recreatieomgevingen ontstaan? Hoe maak je centrum-wonen en -werken aantrekkelijk ten opzichte van alternatieve milieus in de regio? Hoe maak je de stad echt attractief – én inclusief? Hoe komt de samenwerking tussen gemeente en markt tot stand? De woningdichtheid in het centrum van Den Haag is nu nog relatief laag, maar over de hele stad gezien is de woningdichtheid de grootste van heel Nederland.

Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u deze middag. U ontmoet bovendien informeel alle partijen van betekenis op de Haagse woningmarkt. Tijdens het congres wordt tevens een Award uitgereikt voor het beste gerealiseerde en toekomstige woningproject in Den Haag.

Doelgroep: ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, vastgoedfinanciers, woningcorporaties, vastgoedfinanciers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, architecten, makelaars, adviseurs.

Locatie

New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 Haagse Vastgoed-lunch

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Erik Faber, Partner Fakton

 

 

 

 

13.10 Phlip Boswinkel, Partner Local, herontwikkelt oude kantoorgebouwen naar woningen of moderne kantoren en is mede-oprichter van Stadmakers.

 • Hoe kijkt deze echte Haagse partij tegen de ontwikkeling van de stad aan? Wat zijn de kansen en bedreigingen?
 • Hoe maak je een verouderd gebied weer hoogwaardig – qua voorzieningen, winkels, mobiliteit en duurzaamheid? Wat zijn nieuwe manieren van samenwerken, rollen en financiering? Hoe komt een initiatief als Stadmakers van de grond? Welke resultaten hebben de Stadmakers met Local tot nog toe behaald?

13.40 Toon Haverals, Directeur L.I.F.E., een Belgische ontwikkelaar, nieuw op de Nederlandse markt. Kocht onder meer het voormalige Stationspostkantoor bij Den Haag HS om tot woningen te herontwikkelen, gebouw The Globe en een ontwikkelplot aan de Waldorpstraat in Den Haag.

 • Waarom komt een Belgische ontwikkelaar naar Nederland, en waarom uitgerekend naar Den Haag?
 • Welke verwachtingen heeft L.I.F.E. over de stad?

 

14.10 Hilde Blank, Directeur BVR Adviseurs en AM Concepts

 • Welke kansen biedt de verstedelijkingsopgave voor het moderniseren en herstructureren van bedrijventerreinen? Hoe zorgen we dat we een inclusieve stad maken waar plek is voor iedereen en mensen en functies niet de stad uit worden gedreven?
 • In de crisis stuurden we veel meer op waarde en creativiteit, omdat we de markt wilden activeren. Wat hebben we geleerd van de crisis en dreigt nu door de druk op de markt verloren te gaan? Welke inzichten en vondsten moeten we vooral zien vast te houden?
 • Vanuit de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de circulaire economie volgen nieuwe inzichten, technieken, materialen en regelgeving elkaar in rap tempo op. Het pakket aan eisen wordt steeds complexer en gevarieerder, terwijl de projecten die we bouwen vaak al een aantal jaren geleden zijn ontworpen. Hoe gaan we om met het borgen van ruimtelijke kwaliteit binnen die snel veranderende dynamiek?

14.40 Pauze

15.10 Wiebe Brandsma, Directeur Samenleving en Economie provincie Zuid-Holland

 • Wat doet de provincie aan het oplossen van deze vraagstukken?
 • Hoe benut je de bestaande bebouwing in de regio beter voor de programmering van woningen, winkels, kantoren en bedrijvigheid? Hoe om te gaan met de verstedelijkingsopgave?
 • Hoe zit de interactie tussen de stad Den Haag en de regio in elkaar?

15.40 Henk Harms, Directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO gemeente Den Haag

 • Hoe krijg je meer mkb-werkgelegenheid, innovatie en meer levendigheid in de stad? Hoe maak je de werkgelegenheid minder afhankelijk van de rijksoverheid, die slechts matig groeit?
 • Sluit het vastgoed daarop aan? Wat is er nodig?
 • Hoe om te gaan met de behoefte aan toplocaties rond het CS in Den Haag?

 

16.10 Prijsuitreiking beste gerealiseerde vastgoedproject Den Haag in 2018

16.15 Samenvatting en afsluiting door middagvoorzitter Erik Faber

16.20 Haagse netwerkborrel

 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Haagse Vastgoeddag 2018''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.
 

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Haagse Vastgoeddag 2018 op 31-10-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

ABN Amro Bank
Accor Hospitality Nederland
AM Concepts
Arcade wonen
architecten van Mourik BNA
BDO Accountants & Belastingadviseurs
Blauwhoed
Boelens de Gruyter
Bond Development
Buren
BVR Adviseurs
Chestnut
CK Capital Partners
De Maese Projecten
Deerns Nederland
Egeria
Fakton
Gemeente Den Haag
Grijsen Park & straatdesign
Haag Wonen
Heijmans Vastgoed
IC Netherlands
ING Kredietadvies Particulieren
kikx development
L.I.F.E.
Lidl Nederland GmbH
Local
Maasstede Vastgoed Ontwikkeling
Metafoor Vastgoed en Software
Mundus Invest
NS Stations
Plegt-Vos Bouwgroep
Provincie Zuid-Holland
Rabobank Real Estate Finance
Rijnboutt
S-Visual
Utelisys
Van Mierlo Planontwikkeling
Vera Yanovshtchinsky architecten
Vestia
Vintges advies & makelaardij
VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling West
Waal Bouw
Xior