2 okt 12:00 uur

Gemengde stad, nieuwe businesscase

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Wat kunt u verwachten?

Menging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden, biedt nieuwe verdienkansen. Er ontstaat nieuwe levendigheid door. Tot nog toe was bedrijvigheid geïsoleerd op bedrijventerreinen, veelal vanwege herrie, stank, vuil. Om die zelfde reden verdween ook bestaande werkgelegenheid uit oudere woongebieden. Een nieuwe visie is om de destijds gekozen functiescheiding te veranderen in een verantwoorde functiemix.

Door de grote woningbehoefte worden de laatste jaren veel bedrijventerreinen in en bij steden naar woningen getransformeerd. Dat duwt de maakindustrie steeds meer de steden uit. Het aanbod van bedrijfsruimte nabij centra en in woongebieden is bijna helemaal opgedroogd. Dat remt de groei van de economie en van de werkgelegenheid. Steden dreigen monofunctioneel te worden. Terwijl geïntegreerde woon/werkgebieden op veel bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden kansrijk zijn en tot interessante dynamiek leiden. Want het mkb, de grootste werkgever van Nederland, schakelt over op hoogwaardige bedrijvigheid die niet hinderlijk is in woongebieden en aantrekkelijk werk biedt aan stedelingen met intelligente handen. Dit biedt ontwikkelaars ook nieuwe verdienmogelijkheden. Er wordt over gesproken: bedrijven zijn schoner geworden, mengen met wonen kan vandaag de dag in veel gevallen prima, de terreinen liggen vaak prettig in en vlakbij de stad. Waarom gebeurt het dan zo weinig?

Wat zijn de belemmeringen? Wat zijn de voordelen van zo’n mix? Waar liggen kansen? Hoe transformeer je naar zowel woningen als méér werkgelegenheid? Hoor deze middag wat de mogelijkheden zijn. Luister naar de aanpak van Stadsoevers Roosendaal, een verouderd haven- en industrieterrein nabij het station en de binnenstad. Neem ook kennis van geslaagde businesscases elders in het land, onder meer in Rotterdam. Ontmoet informeel ontwikkelaars/bouwers, beleggers, financiers, ambtenaren, managers van bedrijventerreinen en adviseurs.

Locatie

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 Inloop lunch en netwerken

 

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Hilde Blank, Directeur AM Concepts.

 


13.15 Frank van der Sluys, Head of Research Cushman & Wakefield.

 • Marktdynamiek industrial markt
 • Industrial een landelijke markt
 • Crisisbestendigheid industrial markt
 • Industrial is een paraplu van specialismen
 • Maakindustrie wordt de stad uitgejaagd


13.45 Leo Snel, Businessmanager Visie en Ontwikkeling Rho Adviseurs voor Leefruimte.

 • Waarom is de huidige wijze van milieuzonering achterhaald, waar moeten we naar toe?
 • Wat is de meerwaarde van functiemenging voor de stad en de verschillende functies daarin?
 • Wat betekent dit voor onze vakmatige kijk op en aanpak van transformatieopgaves?


 

14.15 Damo Holt, Partner/Director Rebel Group.

 • Hoe breng je nieuwe dynamiek in verouderde bedrijventerreinen? Hoe organiseer en stimuleer je functie-integratie?
 • Waar zijn bijzondere transformaties aan de gang? Welke issues spelen daar bij? Welke do’s & don’ts zien we al?
 • Hoe kan je private investeringen triggeren? Hoe perspectief te bieden aan zittende eigenaren?
 • Wat voor doelgroepen zijn kansrijk? Is zelfs wonen in het luxe-segment mogelijk?


14.45 Pauze


15.15 René Kools, Senior medewerker gemeente Roosendaal, lid van het projectteam Stadsoevers en mede-auteur van het bestemmingsplan.

 • Hoe slaagt Roosendaal erin om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid in Stadsoevers te realiseren?
 • Waarom wil Roosendaal dit?
 • Welke oude en nieuwe instrumenten zijn ingezet?
 • Hoe heeft Roosendaal milieuruimte gevonden om bedrijvigheid met wonen te mengen?

 


15.45 Discussie onder leiding van de middagvoorzitter. Yvonne Ramdin-Trip, Project manager Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam bezig met de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen in Rotterdam, Maarten de Gruyter, Directeur Boelens de Gruyter, een vastgoedonderneming gespecialiseerd in binnenstedelijke en complexe ontwikkelingen met posities onder meer in de Utrechtse Merwedekanaalzone en specialist proactief ruimtelijk ontwikkelenen Dorine Cleton, Directeur Cleton&Com.

 • Stad maken, hoe doe je dat?
 • Hoe gaan bedrijven in de praktijk om met milieubelastende activiteiten in de nabijheid van woningen? Waarom trekken ze niet weg?
 • Wat ervaren ze als voor- en nadelen?
 • Onder welke condities is mixed use in de praktijk mogelijk?

16.25 Samenvatting en afsluiting door de middagvoorzitter Hilde Blank.

16.35 Netwerkborrel


Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Functiemix als verdienmodel''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Gemengde stad, nieuwe businesscase op 02-10-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Albert Heijn Real Estate & Construction
AM Concepts
Arkelson
Boelens de Gruyter
BPD Ontwikkeling B.V. regio Zuid-West
Bram's Gourmet Frites
Burau Pau
Bureau BUITEN, Economie & Omgeving
Buur Vastgoed 
Cleton&Com
Cushman & Wakefield
Dura Vermeer Vastgoed 
Gemeente Almere
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Hilversum
Gemeente Houten
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Hooning Vastgoed
Kadaster
Kikx Development
KondorWessels Projecten
Lidl Nederland GmbH
METRO PROPERTIES
NV OMU
Rebel Group
REEXS Management B.V.
Rho Adviseurs
SITE urban development
Stadkwadraat
Stout Groep
WAM architecten
Wibaut
Yellow concepts