12 apr 14:30 uur

Kennismiddag parkeren in ruimtelijke ordening

De Advocaten van Van Riet, Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht

Wat kunt u verwachten?

Er is geen bouwplan waarbij niet de vraag wordt gesteld of in voldoende mate wordt voorzien in parkeerplaatsen.

Het is één van de eerste onderwerpen – zo niet het eerste – dat een betrokkene zal onderzoeken om te beoordelen of het bouwplan ten overstaan van de bestuursrechter in stand kan blijven.

Op 20 november 2014 is de Reparatiewet BZK in werking getreden. Op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft dit tot een grote inhoudelijke wijziging geleid. De wetswijziging heeft er namelijk voor gezorgd:

 • dat bestemmingsplannen die na 29 november 2014 worden vastgesteld moeten voorzien in parkeernormen, ondanks dat dit reeds in de bouwverordening is geregeld;
 • dat vanaf 1 juli 2018 geen rekening meer kan worden gehouden met de parkeernormen in de bouwverordening; én
 • dat vanaf 1 juli 2018 alle bestemmingsplannen moeten voorzien in parkeernormen.

Als gevolg van deze wet is de discussie rondom parkeren in bouw- en bestemmingsplannen toegenomen.

Tijdens de kennismiddag wordt door de sprekers dan ook op tal van vragen uitgebreid ingegaan aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

De kennismiddag is zeer interessant voor (her)ontwikkelaars/bouwers, gemeenten, vastgoedmanagementbedrijven en adviseurs.

In samenwerking met: 

   

Locatie

De Advocaten van Van Riet, Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers


14:30 Ontvangst met koffie

14:50 Welkomstwoord en introductie van en door de sprekers

15:00 Wouter van Galen, advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet, gespecialiseerd in het omgevingsrecht:

 • Parkeernormen in het bestemmingsplan of verwijzen naar het parkeerbeleid met de bijbehorende normen?
 • Parkeernormen koppelen aan de bouw- en gebruiksregels in plaats van de bouw- dan wel gebruiksregels?
 • Rigide parkeernormen of moet afwijking bij vergunningverlening mogelijk zijn?
 • De gevolgen van een flexibel bestemmingsplan met flexibiliteitsbepalingen – zoals een binnenplanse afwijking en/of nadere eisen – voor het parkeervraagstuk

15:25 Jeroen van Nuland, jurist en partner bij Buro SRO, gespecialiseerd in de ruimtelijke ordening:

 • De praktische doorvertaling van parkeernormen in bestemmingsplannen
 • Parkeernormen in paraplu bestemmingsplannen, praktijkvoorbeelden
 • De nieuwe Omgevingswet en parkeren.

15.50 Pauze

16:00 Danny van Beusekom, verkeerskundige en werkzaam bij de adviesgroep Parkeren & Locatieontwikkeling van Goudappel Coffeng:

 • Hoe stel ik een parkeerbalans op?
 • Parkeerkencijfers en parkeernormen: twee verschillende begrippen
 • De regels rondom salderen
 • Parkeren niet op eigen terrein: ontheffing mogelijk?
 • Opstellen parkeeronderzoek voor ontheffing: waar moet je rekening mee houden?

16:25 Netwerkborrel

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Kennismiddag parkeren in ruimtelijke ordening". Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze middag bedragen 99 euro excl. BTW. 

Lees hier onze algemene voorwaarden

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Kennismiddag parkeren in ruimtelijke ordening op 12-04-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

BNG Gebiedsontwikkeling
Buro SRO
De Advocaten van Van Riet
Erasmus UPT
Goudappel Coffeng
Heembouw Ontwikkeling
Reinier Haga Groep
Servast consultants