12 apr 12:00 uur

Business Meeting Woningcorporaties en Privacy

WTC, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing worden. Woningcorporaties zullen bij uitstek te maken krijgen met deze nieuwe privacywetgeving. Bij bijvoorbeeld het opslaan van persoonsgegevens van huurders, bij het opvragen van gegevens bij de Belastingdienst en bij het delen van gegevens met de politie en gemeente zullen woningcorporaties zich goed bewust moeten zijn van de (on)mogelijkheden onder de AVG.

Een groot gedeelte van de nieuwe privacywetgeving is niets nieuws onder de zon: bepaalde verplichtingen bestaan immers ook al onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Maar met de komst van de AVG zullen er bepaalde verplichtingen bij komen en zullen huurders ook meer rechten krijgen. Zo zullen huurders zich door de verzwaarde informatieplicht van woningcorporaties meer bewust worden dat zij bijvoorbeeld inzage kunnen verlangen in alle persoonsgegevens die een woningcorporatie van hen heeft , zullen woningcorporaties verplicht een interne onafhankelijke toezichthouder moeten benoemen (Functionaris voor Gegevensbescherming) en zal er een permanent risicobeheersingsraamwerk moeten worden ingericht en geïmplementeerd. Voor woningcorporaties die zich nog niet geheel bewust zijn van de nieuwe verplichtingen onder de AVG (óf überhaupt nog niet voldeden aan de Wbp) zal er dus nog flink wat werk aan de winkel zijn.

Een niet onbelangrijke ontwikkeling is dat met de komst van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt om boetes tot wel 20 miljoen euro op te leggen. Maar ook voor de reputatie en betrouwbaarheid van een woningcorporatie is het van belang om de privacywetgeving op een juiste manier na te leven. Een beter begrip van de (geest van de) regelgeving creëert ook kansen of heft bestaande belemmeringen op.

Na het volgen van deze business meeting bent u op de hoogte van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van privacy regelgeving en hebt u praktische handvatten meegekregen om er mee aan de slag te gaan.

 

Locatie

WTC, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam

Hoofdprogramma en sprekers

12:00  Ontvangst en luxe netwerklunch

13:00 
Welkomstwoord John Kerkhoven namens Vastgoedjournaal

13:05  Jean Paul van Schoonhoven, Partner bij Legal2Practice en Of Counsel bij Valegis
            Advocaten
en Andrea de Ruijter, Advocaat Valegis advocaten.

  • Welke stappen moet u minimaal zetten om aantoonbaar aan de AVG te kunnen voldoen? Hoe doet u dat en welke concrete impact heeft dat op uw organisatie en de werkprocessen.
     
  • Praktijkcase: we gebruiken de praktijkcase om inzichtelijk te maken wat de best practices voor een woningcorporatie zijn.

14:05   Nabespreken presentatie met deelnemers

14:35   Pauze

15:05   Vervolg presentatie Jean Paul van Schoonhoven en Andrea de Ruijter

  • Met welke andere praktijkgevallen kan een woningcorporatie worden geconfronteerd? Denk aan situaties zoals: aanpak georganiseerde hennepteelt, het delen van gegevens met derden, cameratoezicht door huurders en wat te doen bij een datalek?
     
  • Tips en tricks uit de praktijk

15:35   Nabespreken presentatie met deelnemers

16:05   Netwerkborrel
 

Aanmelden? Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nlo.v.v. ''Woningcorporaties en Privacy''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW. Lees hier onze algemene voorwaarden

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Business Meeting Woningcorporaties en Privacy op 12-04-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09