25 jan 14:30 uur

Business Meeting Planschade - kansen, risico’s en tips & tricks

de Advocaten van Van Riet, Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht

Wat kunt u verwachten?

Planschade is de schade die een (rechts)persoon kan lijden doordat hij in een planologisch nadeliger positie is komen te verkeren. Dat klinkt abstract, maar het wordt ineens heel concreet wanneer het weidse uitzicht over de velden vervangen wordt door Vinex-woningen op 20 meter afstand. Ook invoelbaar is de positie van de eigenaar van een winkelcentrum, dat als gevolg van een planwijziging ineens geen winkelbestemming meer heeft.

Het zijn zomaar (recente) voorbeelden van planschade. Schade als gevolg van rechtmatige overheidsbesluiten wordt in Nederland vaak niet door de overheid zelf gedragen, maar naar de initiatiefnemer van het plan verlegd. Daarvoor kennen we de anterieure overeenkomst. De vervuiler betaalt, is het principe dat daaraan ten grondslag ligt.

Dat klinkt overzichtelijk, maar de praktijk is weerbarstig, ook voor professionals. Tijdens het seminar ‘Planschade – kansen, risico’s en tips & tricks’ worden de randen van het leerstuk opgezocht en wordt aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om planschade te voorkomen, te beperken dan wel de rechten daarop zoveel als mogelijk veilig te stellen. Het is maar net van welke kant u het ziet.

Deze bijeenkomst is met name interessant voor beslissers bij overheden professionals én vastgoedprofessionals, die in hun dagelijkse praktijk met planschade te maken hebben. Enige voorkennis van het bestuursrecht en gebieds- en projectontwikkeling is wenselijk.

Locatie

de Advocaten van Van Riet, Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers

14:30 Ontvangst met koffie en thee

15:00 Wouter van Galen, partner en planschadespecialist,
De Advocaten van Van Riet
Hij neemt geen blad voor de mond als het gaat om wat rechtens is.

  • Wat en wanneer is sprake van planschade?
  • Welke preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om planschade te voorkomen?
  • En, als planschade onvermijdelijk is, hoe wordt deze beperkt?

15.45 Pauze

16:00 Vervolg seminar: 

  • Welke veranderingen heeft de Omgevingswet voor de schaderegeling in petto?

16.30 Netwerkborrel

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. Business Meeting Planschade.
Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. De kosten voor deze middag bedragen 149 euro excl. BTW. 

Lees hier onze algemene voorwaarden

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Business Meeting Planschade - kansen, risico’s en tips & tricks op 25-01-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09