26 jan 12:00 uur

Juridische Zaken: Sluiting van een henneppand, wat te doen en hoe te voorkomen?

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Wat kunt u verwachten?

Als in een pand een hennepkwekerij wordt aangetroffen, kan de burgemeester van de betreffende gemeente in het kader van het zogenoemde ‘Damocles-beleid’ besluiten om het pand voor een bepaalde periode te sluiten. Steeds vaker komt dit voor en worden verhuurders van woningen en bedrijfspanden geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Wat kunt u als verhuurder voor preventieve maatregelen treffen en wat moet u als verhuurder doen indien u met een voornemen tot sluiting wordt geconfronteerd? Kunt u een sluiting alsnog voorkomen of mag de burgemeester in alle gevallen tot sluiting van het pand overgaan?

De afgelopen jaren is er veelvuldig discussie bij de rechter gevoerd over de vraag of sluiting mag plaatsvinden en terecht is. Ook corporaties worden steeds vaker geconfronteerd met een sluiting van een henneppand, ongeacht of de huurder op het moment van sluiting al was vertrokken. Twee corporaties in Eindhoven hebben besloten om de stap naar de rechter te zetten. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde in juni dat de sluiting van de woningen in deze zaken ten onrechte had plaatsgevonden. De uitspraak heeft – ondanks dat deze nog niet onherroepelijk is – al tot veel vragen en reacties geleid  uit de praktijk.

Eerst zal worden ingegaan op de preventieve maatregelen die u als verhuurder kunt treffen. Daarna wordt stil gestaan bij de stappen die u kunt ondernemen richting een huurder nadat een hennepkwekerij in het pand is aangetroffen. Vervolgens zullen de juridische contouren uiteen worden gezet van de bevoegdheid van de burgemeester om een pand te sluiten in relatie tot handhavingsbeleid. Aan de hand van voorbeelden zal de rechtspraak inzake sluitingsbesluiten worden geïllustreerd, waarbij ook wordt ingegaan op de meest actuele rechtspraak van onder meer de rechtbank Oost-Brabant en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tenslotte zullen de mogelijke gevolgen voor de praktijk worden aangeduid.

Deze Business Meeting is een samenwerking van Vastgoedjournaal en Weebers Vastgoed Advocaten NV.

 

 

Locatie

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 Ontvangst met een luxe netwerklunch

13.00 Welkomstwoord John Kerkhoven namens Vastgoedjournaal

13.05 Bart Poort, advocaat-partner, Attorney at law, specialist huurrecht, Weebers Vastgoed Advocaten NV

  • Welke preventieve maatregelen kunt u treffen, zowel bij de selectie als contractueel?
  • Wat zijn de mogelijkheden om van de huurder af te komen in geval van een hennepkwekerij?
  • Kan een sluiting u helpen om van de huurder af te komen?
  • Hoe wordt er in de rechtspraak met henneppanden omgegaan?  

13.50 Pauze

14.20 Miranda Pals advocaat, Attorney at law, specialist omgevingsrecht, Weebers Vastgoed Advocaten NV

  • Achtergrond bevoegdheid sluiten henneppand door burgemeester
  • Lijn rechtspraak inzake sluitingsbesluiten
  • Casus en uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake procedure corporaties
  • Gevolgen voor praktijk: advies

15.30 Vragen en afsluiting

16.00 Netwerkborrel 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. Sluiting van een henneppand: Wat te doen en hoe te voorkomen?
Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW. 

Lees hier onze algemene voorwaarden

 

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Juridische Zaken: Sluiting van een henneppand, wat te doen en hoe te voorkomen? op 26-01-18:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

A.P. Dijkman Beheer b.v.
Cornerstone vastgoed
Daelmans vastgoed
Liebrand Ruijs Advocaten
Mitros
SBWH
Weebers Vastgoed Advocaten NV
Woningbelang
Zeilstra Vastgoedmanagement