26 sep 12:00 uur

Overleven of uitsterven? Nieuwe wegen voor bouw en vastgoed

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Wat kunt u verwachten?

‘Er is een revolutie nodig op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, functionaliteit en digitalisering. Er moet structureel beter, goedkoper en sneller gebouwd worden. De sector moet in beweging komen.’ Dat stelt Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda en oud-voorzitter VNO-NCW, namens het kabinet. Waarom? En hoe?

De maatschappelijke urgentie is groot: het Energieakkoord tot 2022, het Klimaatakkoord van Parijs, het Nationaal Grondstoffenakkoord voor een volledig circulaire economie in 2050, het verduurzamen van ruim 7 miljoen woningen.

Voorlopers verdienen nu al extra
De voorlopers hebben de geijkte bouw- en vastgoedtradities al doorbroken met een vernieuwende aanpak. Zij verdienen inmiddels dubbel. Neem de jonge herontwikkelaar re-born. Die werkt circulair, duurzaam en 20 tot 30 procent goedkoper. Meer winst dus, ook te gebruiken om een hoger bod op grond uit te brengen dan concurrerende grondbiedingen. Of neem Delta Development Group. Die realiseert nieuwbouw in een vrijwel gesloten kringloop, waarvoor ze hoge huurprijzen krijgen. Beide bedrijven werken óók nog volgens een vernieuwd ontwikkelproces met een andere rolverdeling dat hen nog meer ontwikkelingswinst en hogere beleggingswaarde oplevert. Leer deze middag hoe zij dit doen.

Hoe beter, goedkoper en sneller?
Wat doen grote bouwbedrijven als BAM, TBI, Dura Vermeer? Hoe pakken zij het aan om aanzienlijk beter, goedkoper en sneller te (gaan) bouwen? Hoe ver zijn zij? Of zijn innovaties juist het domein van kleine partijen en jonge honden? Leer deze middag wat er bij komt kijken om niet achter te blijven. En om te weten welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden.

Doelgroep: vastgoedbeleggers en -gebruikers, vastgoedfinanciers, ontwikkelaars/bouwers, vastgoedmanagementbedrijven, toeleveranciers, architecten, gemeenten, adviseurs.

Locatie

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers

12.00-13.00  Inlooplunch plus netwerken

13.00  Inleiding door middagvoorzitter Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda en oud-voorzitter VNO-NCW. Het middagvoorzitterschap is samen met Majorie Jans, Manager De Bouwcampus, waarmee De Bouwagenda nauw verbonden is.

 • Hoe ziet de toekomst van het bouwen eruit en wat vraagt dat nu van betrokken partijen?
 • Welke vernieuwing is nodig? Waarom vraagt dit om een revolutie?
 • Hoe krijg je dat in praktisch zin voor elkaar?
 • Hoe moeten bouwbedrijven het aanpakken? En wat gebeurt er met bedrijven die dat niet doen?

13.30  Nieuwbouw: Owen Zachariasse, Director Innovatie en Duurzaamheid Delta Development Group en Partner Zachariasse Consulting (presentatie in het Engels).

 • Waarom leidt circulariteit (gesloten kringloop) in de praktijk tot betere beleggingswaarde en meer ontwikkelingsrendement? Hoe pak je dit aan?
 • Ontstaan er werkelijk lagere total costs of ownership door efficiency en het sluiten van kringlopen?
 • Welke procesvernieuwing past Delta toe, en waarom?

14.00  Nederlands grootste bouwconcern: Roel Vollebregt, Directievoorzitter BAM Bouw en Vastgoed.

 • Hoe geeft BAM vorm en inhoud aan het voorzien in professionele huisvesting voor organisaties?
 • Kernelementen: gebouwen bevatten steeds meer techniek.
 • En: integraal denken. Modulair denken. Lifecycle denken. Circulair denken.

14.30  Pauze

15.00  Bestaande bouw: Niel Slob en Saman Mohammadi, Directeuren re-born circulair real estate.

 • Hoe slagen zij door flexibel en circulair ontwikkelen erin de bouwkosten met 20 tot 30 procent te verlagen en tegelijkertijd de beleggingswaarde te verhogen?
 • Hoe zit hun circulaire procesaanpak en inkoopproces eruit? Wat zijn de veranderende rollen en belangen?

 


15.30  Bouwconcern: Ronald Dielwart, Lid RvB en Voorzitter Divisiedirectie Bouw en Vastgoed Dura Vermeer.

 • Is de revolutie haalbaar die Wientjes predikt?
 • Hoe gaat een traditioneel bouwconcern als Dura Vermeer om met vernieuwingen? Welke richting slaat het bedrijf in?
 • Welk deel van hun bouwproductie vond vijf jaar geleden nog niet op de huidige manier plaats? Welke besparing of tijdwinst is hierdoor bereikt? Hoe (snel) zet zich dit door in de komende jaren?
 • Is circulariteit en een prominente rol van toeleveranciers een financieel goede aanpak?

16.00  25 jaar ervaring met demonteren en hergebruiken, niets nieuws onder de zon. Wim Beelen. Oprichter/eigenaar Beelen groep.

 • Circulair bouwen en renoveren is altijd kostenverlagend, maar je moet wel weten hoe je het doet: nuchter en simpel nadenken.
 • Waarom zijn de meeste nieuwe gebouwen nauwelijks te hergebruiken of te veranderen, en de oude wel? 
 • Waarom ben je altijd goedkoper als je maatschappelijk verantwoord onderneemt?

16.15  Aansluitend discussie Wim Beelen (Beelen Groep), Ronald Dielwart (Dura Vermeer), Niel Slob en Saman Mohammadi (beiden re-born) onder leiding van de middagvoorzitter.

 • Wat is noodzaak, en wat is realisme met betrekking tot vernieuwing van de bedrijven?

16.45  Samenvatting en conclusies door de middagvoorzitter

16.50  Netwerkborrel

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Overleven of uitsterven? Nieuwe wegen voor bouw en vastgoed''. 
Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Overleven of uitsterven? Nieuwe wegen voor bouw en vastgoed op 26-09-17:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 
BAM Bouw en vastgoed
Beelen groep
Bijdendijk Consult
Bouwbedrijf Kreeft BV
De Bouwcampus
Delta Development
Draisma Vastgoed
Dura Vermeer
Gerard W. Bakker Projektadviezen B.V.
Movares
re-born
Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
Taskforce Bouwagenda