20 jun 12:00 uur

Business Meeting Vastgoedfinanciering & Fiscaliteiten

Amstel Boathouse, Amsteldijk 223, Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

Er is meer geld dan ooit: Waar moet je zijn om het te krijgen?

U krijgt deze dag alles over vastgoedfinanciering te horen. Bij elke fase krijgt u tijdens de duo presentatie direct uitleg over de fiscale gevolgen.

De aankoop van vastgoed kan op verschillende manieren worden gefinancierd. De wijze waarop vastgoed wordt gefinancierd en aangewend kan uiteenlopende fiscale consequenties met zich mee brengen. 

Door onduidelijkheid in de jurisprudentie over de fiscale gevolgen van de wijze van financiering liggen er kansen, maar zijn er ook extra aandachtspunten. Susan Raaijmakers, Vastgoed Partner Taxand Nederland BV, gaat hier verder op in. Daan Reekers van Adelaer Real Estate zal de aanwezigen meenemen in het gehele spectrum van vastgoedfinanciering en equitypartnerships aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

12:00 ONTVANGST MET NETWERKLUNCH

13:00 AANVANG PROGRAMMA

FASE 1: Pre-funding costs


De pre-funding fase kan ook worden gezien als een acquisitiefase, waarin de aanschaf nog niet definitief is.  Fiscaal speelt dan de vraag, welke van de hiervoor genoemde kosten geactiveerd moeten worden op de kostprijs van het project en welke kunnen als kosten meteen ten laste van de winst worden genomen. 
 
Verder zal in de pre funding fase meer duidelijkheid komen over wie de financieringsbehoefte heeft (privé of BV). De wijze waarop deze financieringsbehoefte wordt ingevuld heeft fiscale aspecten.  In dit onderdeel zal hier tevens aandacht aan worden besteed.  
 
Welke invloed heeft het in privé borg staan van de huidige eigenaar voor een financiering bij de bank voor de eventuele toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) bij een toekomstige overdracht aan een volgende generatie (zoon/dochter)?

Hieronder wordt verstaan:

- Kosten financiering van architect
- Leges
- Vergunningsaanvragen
- Taxatiekosten
- Haalbaarheidsanalyse

FASE 2: Projectfinanciering

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de fiscale optimalisatie van ontwikkelprojecten -waaronder transformatieprojecten- waardoor dergelijke projecten mogelijk beter te financieren zijn. Aspecten die onder andere spelen zijn: is er sprake van het aankopen van een bouwterrein?; en is er bij een transformatie sprake van ‘in wezen nieuwbouw’.
 
Tevens zal in die onderdeel aandacht worden besteed aan het moment van fiscale winstneming bij projectontwikkeling (verschil tussen bouwen op risico en niet bouwen op risico).

- Hoe kijkt de bank naar een vastgoedobject: Welk vastgoed is aantrekkelijk
- Tarieven
- Hoogte van LTV / LTC
- Voorverhuurd / onverhuurd 
- Hoe sluit je een beleggingsfinanciering af in combinatie met een projectfinanciering voor 10 jaar?
- Kan ik mijn rente voor een lange periode fixeren?
- Alternatieve financiering: Welke mogelijkheden zijn er in de markt
- Zijn er mogelijkheden om meer te lenen dan u nu doet?
 
14:30 PAUZE 

15:00 VERVOLG PROGRAMMA
 
FASE 3: Beleggingsfinanciering

Fiscale aspecten van het kwijtschelden van vorderingen dan wel afwaarderen van vorderingen door banken voor zowel de debiteur als de crediteur. 

- Welke mogelijkheden zijn er bij Nederlandse en Buitenlandse banken
- Kan ik mijn overwaarde verzilveren en dan herfinancieren? En kan ik die overwaarde voor gebruiken?
- Afkopen van bestaande leningen bij distressed portefeuilles en weer herfinancieren bij een derde partij? 
- Tegen welke kortingen is een bank bereid afscheid te nemen van vastgoed?
- Is de goedkoopste rente wel de goedkoopste? Algemene voorwaarden!

FASE 4: Verkopen van vastgoed

Verkoop van vastgoed kan middels een aandelentransactie (sharedeal) en een stenentransactie (assetdeal) plaatsvinden. In dit onderdeel worden de fiscale consequenties besproken van zowel een aandelentransactie als een stenentransactie. 

- Verkoop van Assets
- Aandelen transactie
- Wat zijn bij verkoop de mogelijkheden van doorrollen financiering naar kopende partij
- Boetes vervroegde aflossing of bij verkoop
 
AAN HET EINDE VAN DE DAG ZAL SUSAN NOG ALGEMENE FISCALE PUNTEN BEHANDELEN WAAR JE ALS VASTGOEDPROFESSIONAL REKENING MEE MOET HOUDEN. 

- Per 1 januari 2017 aanpassing van de Box 3 heffing
- De “Anti Tax Avoidance Directive” (“ATAD”). Op grond van deze richtlijn wordt de renteaftrek voor vastgoedfinancieringen in de toekomst mogelijk beperkt. Wie krijgt met deze aftrekbeperking te maken en hoe kunnen belastingplichtigen hiermee omgaan?

17:00 afsluiten met netwerkborrel
 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Vastgoedfinanciering & Fiscaliteiten". Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 295 euro excl. BTW

Locatie

Amstel Boathouse, Amsteldijk 223, Amsterdam

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Business Meeting Vastgoedfinanciering & Fiscaliteiten op 20-06-17:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Adelaer Real Estate
Anders financieren
Art of living by marquiette
DCMF
Dito Vastgoed
DS GROUP
Eliza Vastgoed
EY Montesquieu
Kleinmaeks & Nijdam B.V.
NautaDutilh N.V.
Prominent Vastgoed B.V.
Sebald
Stadsproject BV
Synvestor® Holding B.V.
Taxand Nederland
Van Mierlo Vastgoed B.V.
Vinken Vastgoed B.V. 
Walas Europe