16 mei 12:00 uur

HuurWoningTop 2017

Novotel, Convention Center, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

Disruptieve wetgeving en Rijksaanpak van de woningmarkt bracht in één klap een breuk met het verleden, nadat een tiental ministers en staatsecretarissen er voorheen de vingers niet aan kon of wilde branden. De vrijehuurmarkt is daardoor ineens bezig volwassen te worden. Plotseling zijn woningbeleggers weer belangrijk. Voor corporaties maakte de Woningwet alles anders. Daeb/niet-Daeb dringt hen terug naar hun kerntaak. De WOZ-waarde bij de huurvaststelling is een doorbraak. De verhuurderheffing hakt erin. De Woningwet versterkt ineens ook de positie van de huurders aanzienlijk. Wetgeving voor tijdelijke huurcontracten verzwakt die weer wat. Nieuwe wetgeving is op komst om middel dure huur als aparte categorie in bestemmingsplannen op te nemen.

Ook de markt is veranderd. Mensen maken ineens andere keuzes tussen kopen of huren. De woningvraag is opgeleefd. Het middensegment knalt. Starters komen steeds moeilijker aan de bak. Wachtlijsten van corporaties worden langer. En er is veel meer beleggingsgeld voor de vrijesectorhuur beschikbaar dan wordt aangewend. En bij dit alles blijft het aantal huishoudens flink groeien.

Daardoor is ook de problematiek van de woningaanbieders veranderd. Woningbeleggers willen graag investeren in middel dure huurwoningen – voor het eerst sinds decennia –, maar stuiten op een veel te gering aanbod. Hoe kan dat vele beleggingsgeld worden geactiveerd? Corporaties staan voor nieuwe dilemma’s: huren laaghouden of investeren in verduurzaming, renovatie en/of nieuwbouw. De rolverdeling is veranderd: ze hebben betaalbaarheid en armoedebestrijding op hun bord gekregen wat voorheen bij de overheid lag. De minister verwijt hen gierigheid, omdat ze de € 5,5 miljard die ze in 2015 ‘verdiend’ hebben (inclusief waardestijging), niet investeren in nieuwbouw. En dreigt met afroming via de verhuurderheffing. Aedes zegt dat de investeringen juist wél aantrekken. En verwijt de minister tegenwerkende regels en belemmeringen bij het verduurzamen van de voorraad. Spierballentaal over en weer? Of wordt het tijd om weer samen te werken?

Hoe krijgen we meer aanbod van sociale en middel dure huurwoningen? Hoe lossen we de schaarste aan bouwlocaties op de goede plek op? Hoe krijgen we grondprijzen die tot meer productie van huurwoningen leiden? Welke nieuwe formules tussen gemeenten en ontwikkelaars/bouwers werpen vruchten af? Moeten de voorzichtige ideeën om weer in de weilanden te bouwen, opgepakt worden? Hoe bewegen we de corporatiesector tot meer nieuwbouw?

Doelgroep: corporaties, woningbeleggers, gemeenten, provincies, vastgoedfinanciers, ontwikkelaars/bouwers, vastgoedmanagementbedrijven, adviseurs.

Locatie

Novotel, Convention Center, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam

Hoofdprogramma en sprekers

12.00-13.00 uur Inlooplunch plus netwerken

13.00 uur: Inleiding door middagvoorzitter Wienke Bodewes, CEO Amvest, oud-lid RvB Ymere.

 13.15 uur: Veranderingen in de markt: Berry Blijie, Partner/directeur ABF Research.
Prangende vragen zijn:

 • De veranderde houding jegens huren: groepen die voorheen kochten, huren tegenwoordig. Om welk soort mensen gaat het? Hoeveel zijn het er? Wat zijn hun afwegingen, naast de financiële?
 • Hoe ontwikkelen de sociale en vrije huurmarkt zich in de komende jaren kwantitatief? Hoe groot zijn de tekorten? Hoe verschilt dit regionaal?
 • Hoe nuttig is veel sociale nieuwbouw (die immers al snel tegen de € 600 huur aan zit)?
 • Concurreert de koopmarkt met de sociale huur? (Nu de rente zo laag is, zijn de woonlasten van een bescheiden koopwoning lager dan die van de bovenkant van sociale huur.) Waarom zijn er dan toch zoveel extra huurwoningen tegen en boven de liberalisatiegrens nodig?

13.45 uur: Investeringscapaciteit en bouwopgave van de corporaties: Johan Conijn, Hoogleraar Woningmarkt ASRE en Directeur Ortec Finance.

 • Volgens minister Blok zou de sector, ondanks de verhuurderheffing, € 37 miljard (is een kwart miljoen nieuwbouwwoningen) kunnen investeren bovenop de al geplande projecten. Ook verwijt Blok de sector gierigheid vanwege het onvoldoende investeren van de € 5,5 miljard winst van 2015. Kloppen deze beweringen van de minister? 
 • Wat is de investeringscapaciteit van de corporaties echt? Naar verwachting zijn de nieuwe uitkomsten van Ortec van de indicatieve bestedingsruimte op het congres beschikbaar.
 • Wat doet de sector met het geld? Zou een investeringsplicht helpen, zoals sommige politieke partijen willen
 • Hoe beweeg je de corporatiesector tot meer investeren in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid?

14.15 uur: Discussie: Karin van Dreven, Directeur-bestuurder Haag Wonen, Henk Peter Kip, Directievoorzitter Mitros en Bart van Breukelen, Voorzitter NEPROM en directievoorzitter Synchroon reageren op de presentatie van Johan Conijn.

  

 • Hoe verhoudt de redenering van Johan Conijn zich tot de dagelijkse praktijk? Gaan corporaties inderdaad al weer (meer) investeren ondanks de verhuurderheffing? Komen er nieuwe dilemma’s voor de sector op: huren laaghouden versus verduurzaming, renovatie en/of nieuwbouw?
 • Hoe de wachtlijsten in de sociale sector te verkleinen?
 • Zijn er baanbrekende ideeën om de nieuwbouw te versnellen? Andere rolverdeling? Andere financiering? Andere garanties? Of nog veel meer? Waar wel bouwen, waar niet?
 • Wat is de visie van de NEPROM?

14.55 uur: Pauze

15.25 uur: Veranderde wetgeving: Marieke van Schie, Partner Lexence advocaten gespecialiseerd in huur, herontwikkelingen, renovaties, koop en leaseback/erfpachtback.

 • Welke disruptieve veranderingen op wetgevingsgebied zijn er gekomen? Hoe daarmee om te gaan?
 • Welke nieuwe juridische dilemma’s zijn er ontstaan?

 


15.55 uur: Discussie: Strategieën van vastgoedbeleggers en grondbedrijven om het geringe aanbod van vrijesectorhuurwoningen te vergroten. Pierre van Rossum, Directeur Grond en Ontwikkeling gemeente Amsterdam, Lennert Middelkoop, Directeur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling gemeente Utrecht, Jaap van der Bijl, Directievoorzitter Altera Vastgoed en Robbert van Dijk, Managing Director Residential a.s.r. real estate investment management.

   

 • Hoe het keuzeprobleem op te lossen: wat gaan we bouwen?
 • Bij twee derde van de gemeenten ontbreekt beleid om de bouw van vrijesectorhuurwoningen actief te bevorderen, blijkt uit recent onderzoek. Moeten gemeenten een grotere rol spelen om deze tekorten terug te dringen? Heeft het zin om in bestemmingsplannen middeldure huur als aparte categorie op te nemen?
 • Hoe het vele beleggingsgeld te activeren? Hoe lang blijft dit nog boven de markt hangen?
 • Welke nieuwe formules werpen vruchten af? Tenderen of  samenwerken? Leidt tenderen tot kleinere woningen? Zo ja, is dat erg? Moeten we ook weer in de weilanden bouwen?

16.40   Samenvatting en conclusies door de middagvoorzitter.

16.45   Netwerkborrel.

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''HuurWoningTop 2017''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW. 

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

HuurWoningTop 2017 op 16-05-17:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

A.s.r. Real Estate Investment Management
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
ABF Research
Altera Vastgoed
Amvest
Anders Invest B.V.
Blauwhoed
BNG Bank
Bouwfonds investment management
Bouwinvest
Breijer
Calcasa
CBRE Global Investment Partners Holding BV
Colliers International Capital Markets B.V.
Concito Vastgoed
Delta Lloyd Vastgoed
GEBOUW ikhouvanjou
Gemeente Amsterdam
Gemeente Hilversum
Gemeente Maastricht
Gemeente Utrecht
Gemeente Zederik
Haag Wonen
Hielkema & Co
IJsselinvest B.V.
ILT/Autoriteit woningcorporaties
Kadaster
Lens B.V.
Lexence
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mitros
NEPROM
NextGen Publishers
Ortec Finance
OSRE Group
Parteon
Peters & van der Vloodt b.v. 
Provincie Overijssel
Rabobank Real Estate Finance
Realfort B.V.
Schoonhoven
Stienstra
Sweco Capital Consultants B.V.
Synchroon BV
Talis
The Place Maker
Van der Heijden bouwbedrijf b.v.
Vesteda
Woningstichting Rochdale
Woongoed Zeist