Gemeente Rotterdam logo

Assetmanager Vastgoed

Gemeente Rotterdam

Rotterdam

8 oktober 2018

Soort functie: Asset Manager Vastgoed | Werkervaring: |

Bedrijfsinformatie

Concernprofiel

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Afdeling

De afdeling Vastgoed maakt onderdeel uit van directie Ruimte, Economie en Ontwikkeling. De opdracht van de afdeling is zich te richten op haar kerntaak: Het vastgoed van de gemeente Rotterdam zowel financieel als functioneel optimaal benutten voor de stad. De gemeente Rotterdam is eigenaar van een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed. Vastgoed zoals scholen (eigendom of claimrecht), culturele en welzijnsobjecten en sportaccommodaties. Maar ook woningen, jachthavens, parkeergarages, kantoren en bedrijfshuisvesting maken deel uit van het gemeentelijke vastgoedbezit. De gemeentelijke vastgoedportefeuille ligt verspreid over de hele stad. Met het in bezit zijnde vastgoed faciliteert de gemeente in eerste instantie de huisvesting van diverse maatschappelijk gewenste voorzieningen. Maar naast het verzorgen van de huisvesting van deze veelal sociale, culturele en economische activiteiten, gebruikt de gemeente haar vastgoed ook waar mogelijk als goed sturingsmiddel voor de verdere stedelijke ontwikkeling. De afdeling is organisatorisch ingedeeld in 4 teams.

 • Bedrijfsvoering
 • Commercieel
 • Onderwijs en Sport en Recreatie
 • Welzijn&Zorg, Kunst&Cultuur, Concernhuisvesting en Parkeren

Functieomschrijving

De functie

Wanneer stoot je af en wanneer houd je aan? Dat zijn voorbeelden van vraagstukken waar jij mee te maken krijgt als Assetmanager Concernhuisvesting. Het is een uitdagende portefeuille met ruim 120 panden, waarbij samen met de interne opdrachtgever gezocht moet worden naar een zo goed mogelijke aansluiting van de vastgoedportefeuille met de behoefte aan huisvesting.

Jouw uitdaging

Daar kunnen we duidelijk over zijn. Het eerste jaar zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen van een portefeuillestrategie. Zodanig dat deze aansluit bij de verandering van het huisvestingsconcept. Daarnaast zien we voor jou een voorbeeldrol weggelegd in de verdere professionalisering van de afdeling. Ook zal er binnen de afdeling het komende jaar een nieuw vastgoedsysteem geïmplementeerd worden waarbij jouw bijdrage van belang is én ben je opdrachtgever voor de ontwikkeling van een duurzaamheidsconcept op de panden samen met de eindgebruikers.

Als assetmanager met de portefeuille CHV onderhoud je contacten met de interne opdrachtgever (ondersteuning van de) concerndirectie en de wethouder.

En verder zijn je dagen gevuld met…

 • functionele aansturing van accountmedewerkers en contractmedewerkers (team van 4 personen);
 • behoud van de functionele en technische kwaliteit van de objecten. Hieraan liggen objectanalyses, conditiemetingen en meerjaren-onderhoudsplannen ten grondslag;
 • proactief onderhouden van contacten met huurders en gebruikers van panden en het uitdragen van klantgerichtheid richting accountmedewerkers;
 • aansturen op de kwaliteit van basisgegevens en brondata in vastgoedadministratie en efficiënt en effectief gegevensbeheer, digitale workflow en (huur)overeenkomsten;
 • verantwoordelijk voor de begroting van de desbetreffende portefeuille, waarbij op vaste momenten gerapporteerd moet worden aan het bestuur;
 • sturen op optimaal ruimtegebruik en efficiënte huisvesting van voorzieningen.

Kom jij ons team versterken?

Vraag en aanbod

Jij hebt WO werk- en denkniveau o.a. verkregen door een afgeronde vastgoedopleiding. Je theoretische kennis heb je aangevuld met een aantal jaren werkervaring binnen vastgoed. In deze jaren heb jij je in ieder geval bezig gehouden met “eigen huisvesting” of “corporate real estate” en duurzaamheidsvraagstukken. Ervaring in een bestuurlijke omgeving is vereist om deze functie snel eigen te maken.

Daarnaast ga je zeker slagen als je….

 • stevig in je schoenen staat en goed om kan gaan met tegenstelde belangen;
 • in staat bent om op een professionele wijze je grenzen aan te geven en daarbij de relatie in stand kan houden, danwel kan verbeteren;
 • goed kunt samenwerken en je thuis voelt in een team met ambitieuze, betrokken en zelfstandige professionals;
 • beschikt over goede sociale vaardigheden en makkelijk contact legt met anderen;
 • kunt functioneren in een bestuurlijke context en beschikt een goed ontwikkeld politiek en bestuurlijk inlevingsvermogen;
 • kunt overtuigen en het vermogen hebt om een groot netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Instructies

Contactgegevens

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen en je sollicitatie richten aan Joachim Kooijman, Teamleider, tel. 06-13241825 of Martina Romers, Teamleider, tel. 06-12158330.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gavir Breidel, recruiter, te bereiken via tel. 06-18190973.
Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Solliciteren voor deze functie kan t/m 21 oktober a.s. rechtstreeks via de site van de gemeente. Zie onderstaande button. 

Solliciteer