Column: Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015; Bescherming huurder

In de vorige column van vastgoedadvocaat Olivier Alberts van Fort Advocaten gaf hij aan dat het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 voor met name verhuurders van woonruimte voordelen met zich meebrengt. Het kabinet heeft de belangen van de huurder echter niet uit het oog verloren. In deze column gaat hij hier verder op in. 

Column: Tijdelijke huurcontracten ook écht tijdelijk

In de praktijk is het voor een verhuurder van woonruimte ontzettend lastig om een huurcontract te beëindigen. Het huurcontract moet worden opgezegd en bij de opzegging moet de verhuurder een reden voor de opzegging vermelden. Vastgoedadvocaat Olivier Alberts van Fort Advocaten vertelt u hier graag meer over.