Invoering Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

“Voor het eerst maximum aan huurverhogingen in de vrije sector”, kopte Het Parool op 23 maart 2021. De kogel is door de kerk, want de Eerste Kamer stemde in navolging van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van PVDA Kamerlid Henk Nijboer. Evert Baart en Wiert Jan Berghuis, beiden advocaat bij Van Diepen Van der Kroef, leggen kort uit wat dit voor gevolgen heeft voor verhuurders van geliberaliseerde woonruimte.

Verhuurder geliberaliseerde woonruimte opgelet bij servicekosten

Het komt nogal eens voor dat de verhuurder van een woonruimte bepaalde kosten aan de huurder doorbelast. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat verhuurders daarbij goed moeten opletten. Joris Kunst, advocaat Schenkeveld Advocaten, legt in dit artikel uit dat dit ook geldt voor verhuurders van geliberaliseerde woonruimte.