Onderzoek brengt energieverschillen tussen steden en corporaties in kaart

Onderzoek brengt energieverschillen tussen steden en corporaties in kaart

Nederlandse woningcorporaties worden geacht zowel met een oplossing te komen voor het woningtekort en daarnaast dienen zij ook hun bestaande woningen op grote schaal naar gemiddeld energielabel B te tillen. Iets dat in 2013 is beloofd in het Energieakkoord en inmiddels ook al is uitgesteld. Hoe staat het er nu voor? Platform Investico deed onderzoek.

24 november 2021 om 11:44 | 2 min

'Ongewenste concurrentie tussen urgente groepen woningzoekenden'

Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. In combinatie met het tekort aan woningen kunnen corporaties, ondanks grotere inspanningen, de toestroom niet bijbenen. Extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Hierdoor dreigt de hulp aan spoedzoekers tekort te schieten, blijkt uit onderzoek van Aedes. 

11 mei 2021 om 10:18 | 2 min

Einde verhuurderheffing in zicht?

In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is veel aandacht voor de verhuurderheffing. De partijen lijken tot op zekere hoogte eensgezind: de verhuurderheffing moet worden aangepakt. Betekent een nieuw kabinet ook het einde van de verhuurderheffing? BDO licht de kwestie toe. 

6 april 2021 om 14:37 | 4 min