Wibaut en AIVM | Betaalbare woningen voor jongeren en starters

Veel jongeren en starters komen vandaag de dag moeilijk aan goede huisvesting. Juist voor die groep willen ontwikkelaars Wibaut en AIVM concept ‘1828’ realiseren: betaalbare huurwoningen van 25 m2 of 50 m2 met een omvangrijk pakket aan collectieve voorzieningen in een aantrekkelijke woonomgeving. VJ sprak met Ernest van der Meijde en Jan Jaap van Kampen. 

14 november 2019 om 14:01 | 1 min