Grondverkoop door gemeenten: nuancering op de tenderplicht

Over de Hoge Raad uitspraak van 26 november 2021 in de kwestie ‘Dorpskern Didam’ is inmiddels veel gezegd. Hierbij wordt aangenomen dat de aanbestedingsplicht bij gemeentelijke grondverkoop nu vast staat. Dit is echter niet de rechtsregel die de Hoge Raad in het arrest formuleert. In dit artikel biedt advocaat C.J.M. Weebers-Vrenken handvatten voor de gebiedsontwikkelingspraktijk.

7 december 2021 om 13:40 | 8 min

Korting op de huurprijs vanwege corona? Advies aan de Hoge Raad gepubliceerd

Sinds het uitbreken van de coronacrisis bestaat onduidelijkheid over de vraag of een verhuurder gehouden is tot het verstrekken van huurkorting en zo ja, op hoeveel korting de huurder aanspraak kan maken. De kantonrechter Roermond heeft aan de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, gevraagd hoe deze vragen beantwoord moeten worden. Advocaat huurrecht Elout Korevaar licht het advies toe en bespreekt enkele aandachtspunten.

4 oktober 2021 om 14:42 | 8 min

Nieuwe mogelijkheden tot verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten

Advocaat Robin van Dijk bespreekt in haar column twee wetsvoorstellen: Wet Tijdelijke Huurkorting en een voorstel tot wijzigingen van een aantal wetten naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. Eind april heeft de Eerste Kamer een voorlopig verslag uitgebracht en wacht nu op een reactie op de vragen en opmerkingen uit het voorlopige verslag.

Vrijspraak huurder belemmert ontruiming van huurwoning niet

Bij een huurder van een woningcorporatie is een geringe hoeveelheid cocaïne aangetroffen, evenals een weegschaal, versnijdingsmiddel en een blender. De woningcorporatie meent dat deze aangetroffen zaken reden zijn om de huurder te doen vertrekken. Hoe oordeelt de rechter? Een bijdrage van Bart Poort en Wouter Vermolen, advocaten bij Weebers Vastgoed Advocaten. 

18 januari 2021 om 13:52 | 3 min

Kwaad spreken over buren kwalificeert als overlast

Wanneer een huurder complottheorieën over zijn buren blijft verspreiden, treedt een woningcorporatie op tegen de overlast veroorzakende complotdenker. Op 10 december 2020 deed de rechtbank uitspraak over de vraag of dit bijzondere gedrag kwalificeert als overlast en een ontruiming van de huurwoning kan rechtvaardigen. 

4 januari 2021 om 11:00 | 3 min | 1