Nieuwbouw en sloop doen WOZ-waarde stijgen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2016, na zes jaar aanmodderen, weer gestegen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209 duizend euro, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder. Waar steeg de WOZ-waarde vooral?

12 augustus 2016 om 10:05 | 2 min

Let op: Installaties verlagen WOZ waardering

Recent besliste de Hoge Raad dat voor de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ) ook voor ziekenhuizen de werktuigenvrijstelling moet worden toegepast bij taxatie van de installaties. De herbouwwaarde van een ziekenhuis moet worden verlaagd met de waarde van de installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt. Dit zijn namelijk vrij te stellen werktuigen. In de praktijk kan dat makkelijk leiden tot verlagingen van een WOZ waarde met 15 á 20%, indien blijkt dat een gemeente niet, of in onvoldoende mate, met de vrijstelling rekening heeft gehouden. Dat melden Robert van der Lee en Roderick de Haas van BDO Branchegroep Vastgoed.

12 februari 2015 om 10:56 | 4 min

C&W stimuleert laaghouden van belastingdruk met overname Amerikaanse WOZ-taxateur

De toonaangevende WOZ-taxateur Property Tax Resources(PTR) in Amerika is overgenomen door Cushman & Wakefield. De reden voor overname is het versterken van de huidige WOZ-dienstenportfolio door de unieke combinatie van de vastgoedexpertise van Cushman & Wakefields en het state-of-the-art fiscale management platform van PTR.

9 februari 2015 om 09:08 | 1 min
WOZ

Vrijstelling WOZ/OZB vaker van toepassing dan gedacht

Over enkele weken komen de nieuwe WOZ beschikkingen (2015). Een kritische blik hierop kan veel geld besparen, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de Hoge Raad over een zorgboerderij. Steeds meer boerderijen hebben nevenactiviteiten naast het agrarische bedrijf. Als hobby, maar ook als aanvulling voor het inkomen en bredere exploitatie van de opstallen en gronden. Volgens de Hoge Raad was hier de cultuurgrondvrijstelling van toepassing. De rechtelijke uitspraak leert dat vrijstellingen in de WOZ vaker kunnen worden toegepast dan men denkt! Dat blijkt uit analyse door Arjan Endhoven en Robert van der Lee van BDO.

23 januari 2015 om 13:37 | 3 min

'De WOZ-beschikking wordt steeds belangrijker'

Fiscaal wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de WOZ-waarde van onroerende zaken. De WOZ-waarde is van doorslaggevend belang voor het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting (OZB) en box 3. Met ingang van 2013 is de zwaar bekritiseerde verhuurdersheffing aan dit lijstje toegevoegd en naar verwachting zal de WOZ-waarde per 1 juli 2015 ook medebepalend worden voor vaststelling van de maximale huurprijs van niet-geliberaliseerde huurwoningen (sociale huurwoningen) op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS).  Dat stellen René Maat en Freek van Altena van RechtStaete Vastgoedadvocaten & Belastingadviseurs

19 januari 2015 om 14:28 | 3 min
WOZ