Klooster Roosendaal in andere handen

Op 1 juli 2020 heeft de formele overdracht van het woon-zorgcomplex van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal aan Stichting St. Elisabeth plaatsgevonden. Het besluit van de Congregatie om het totale complex aan St. Elisabeth te verkopen heeft te maken met de teruggang van het aantal zusters en hun hoge leeftijd.