Column: Regels voor huurkoop (eindelijk) versoepeld

De ‘Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken’ uit 1973 is ter ziele gegaan. De nieuwe wet die in werking is getreden is soepeler dan de oude. Janbert Heemstra, notaris bij De Clercq Advocaten Notarissen, neemt voor u de wijzigingen in de wet onder de loep en besteedt aandacht aan een aantal andere facetten van huurkoop.