Wet Doorstroming Huurmarkt 2015: wat betekent dit voor verhuurders?

Voor verhuurders kan het prettig zijn om vastgoed tijdelijk te verhuren. Bijvoorbeeld als de huurder net in dienst is met een contract voor bepaalde tijd. Kiest u voor deze contractvorm, dan zijn er wel een paar zaken waar u rekening mee moet houden. Esther Dekker, vastgoed directeur Max Property Group, brengt u hiervan op de hoogte.

Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

Sinds de Wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk voor een zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar aan te gaan. De (rechts)praktijk moet uitwijzen hoe met dit nieuwe type contract wordt omgegaan. Elsje de Bie, advocaat bij Hielkema & co, geeft in deze column een aantal voorbeelden van grijze gebieden die nog uitgekristalliseerd moeten worden.

Column: Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015; Bescherming huurder

In de vorige column van vastgoedadvocaat Olivier Alberts van Fort Advocaten gaf hij aan dat het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 voor met name verhuurders van woonruimte voordelen met zich meebrengt. Het kabinet heeft de belangen van de huurder echter niet uit het oog verloren. In deze column gaat hij hier verder op in. 

Column: Tijdelijke huurcontracten ook écht tijdelijk

In de praktijk is het voor een verhuurder van woonruimte ontzettend lastig om een huurcontract te beëindigen. Het huurcontract moet worden opgezegd en bij de opzegging moet de verhuurder een reden voor de opzegging vermelden. Vastgoedadvocaat Olivier Alberts van Fort Advocaten vertelt u hier graag meer over.