INTERVIEW Biense Dijkstra, algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma: ‘Van aannemer naar aanbieder’

Aannemers en hun partners zijn innovatief bij de vernieuwing van de woningvoorraad. Zo zegt Biense Dijkstra, algemeen directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), één van de grootste bouwbedrijven van Friesland. “Maar het tempo van vernieuwing en verandering wordt bepaald door de opdrachtgever. Ook wij werken voor corporaties die liever drie woningen naar label B brengen, dan één nul-op-de-meter woning laten bouwen.”

22 maart 2016 om 10:47 | 5 min

INTERVIEW Truus Sweringa, bestuurder Oost Flevoland Woondiensten, over de onvermijdelijkheid van duurzaamheid

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is één van de koplopers op het gebied van duurzaamheid in de corporatiesector. “We voldoen als een van de eerste corporaties aan het Nationaal Energieakkoord”, zo zegt bestuurder Truus Sweringa. Zij koerst nu af op een energieneutraal woningbezit. Voor 2050 moet dat doel gerealiseerd zijn.

2 maart 2016 om 14:52 | 5 min

Nieuw instrument verduurzaming woningen: de energieprestatievergoeding

In het Energieakkoord van 2013 staat dat in 2030 alle gebouwen in Nederland gemiddeld een energielabel A moeten hebben. Om deze doelstelling te bereiken zijn grote renovaties van woningen nodig. Diverse corporaties zijn al bezig met verschillende projecten om te komen tot een meer duurzaam woningenbestand. In veel gevallen komt het erop neer dat het voor de huurder financieel interessant wordt gemaakt om in te stemmen met aanpassingen van de individuele woning of complexen van woningen. Door te investeren in duurzaamheid kunnen de energielasten omlaag worden gebracht.   

1 maart 2016 om 13:57 | 6 min