Nieuwe regels overdrachtsbelasting en transformatieprojecten

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, oftewel overdrachtsbelasting, per 1 januari 2021 gewijzigd. Er gaan daardoor een aantal nieuwe spelregels gelden. Wat voor impact heeft dit op transformatieprojecten? Taxand bespreekt dit onderwerp tijdens een webinar op 21 december.

4 december 2020 om 12:36 | 2 min

'Winst behaal je aan de voorkant'

Hoewel de bandbreedte waarbinnen belastingadviseurs kunnen opereren door strengere EU-regelgeving is geslonken, zijn er nog altijd veel beslismomenten waarop de belastingadviseur voor vastgoedpartijen het verschil kan maken. Timing, vorm en snelheid zijn daarin bepalend.

14 april 2020 om 10:27 | 1 min