Terugblik: fiscaliteit bij transformaties

Terugblik: fiscaliteit bij transformaties

De afgelopen jaren heeft Taxand een aantal keer aandacht besteed aan de fiscaliteit, die bij transformaties komt kijken. Uiteraard met daarbij als belangrijkste onderwerp hoe onnodige belastingdruk kan worden voorkomen (oftewel: hoe de belastingdruk laag kan worden gehouden). In dit overzichtsartikel brengt Taxand deze onderwerpen graag nogmaals onder de aandacht.

Nieuwe regels overdrachtsbelasting en transformatieprojecten

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, oftewel overdrachtsbelasting, per 1 januari 2021 gewijzigd. Er gaan daardoor een aantal nieuwe spelregels gelden. Wat voor impact heeft dit op transformatieprojecten? Taxand bespreekt dit onderwerp tijdens een webinar op 21 december.

4 december 2020 om 12:36 | 2 min

'Winst behaal je aan de voorkant'

Hoewel de bandbreedte waarbinnen belastingadviseurs kunnen opereren door strengere EU-regelgeving is geslonken, zijn er nog altijd veel beslismomenten waarop de belastingadviseur voor vastgoedpartijen het verschil kan maken. Timing, vorm en snelheid zijn daarin bepalend.

14 april 2020 om 10:27 | 1 min