Senioren vragen om de spotlights op de woningmarkt

Gebiedsontwikkelaar AM heeft onderzoek gedaan naar de woon- en verhuiswensen van actieve senioren in de leeftijd van 55 tot 75 jaar. Ondanks de toename van in totaal 156.000 huishoudens in 2035, zijn de actieve senioren nog steeds onderbelicht op de woningmarkt. Het onderzoek pleit voor meer aandacht voor deze diverse groep, waardoor er een betere afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat.

6 april 2021 om 16:06 | 5 min

Amsterdam akkoord: coöptatie toegestaan bij 'de Stadsveteraan'

In het Amstelkwartier komt 'de Stadsveteraan': een complex met een mix van 150 zelfstandige appartementen en groepswoningen voor senioren met veel gedeelde voorzieningen. Hier wordt geëxperimenteerd met coöptatie, waarbij bewoners zelf nieuwe bewoners kunnen kiezen. Het college heeft nu besloten om dat experiment toe te staan.

'Nu investeren in geschikte woningen voor ouderen'

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in hun advies aan minister Hugo de Jonge van VWS. 

30 juni 2020 om 12:49 | 3 min