Zorg niet alleen voor duurzame nieuwbouw, maar verduurzaam ook bestaande kantoren!

In een maatschappij waar duurzaamheid hot topic is en mondiale afspraken worden gemaakt over CO2 reductie, blijven gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders achter. Platform Duurzame Huisvesting ging met koplopers van duurzame nieuwbouw in gesprek om te zien of zij uit te dagen zijn om zich ook in te zetten voor bestaande bouw.