Blog: Wetswijziging maakt herbestemming gebouwen voor vluchtelingenopvang eenvoudiger

Met de 'kruimelgevallenregeling' kan bestaande bouw binnen de bebouwde kom worden gebruikt voor een andere bestemming dan planologisch toegestaan. Deze regeling is nu ten gunste van huisvesting voor vluchtelingen verruimd. Een blog van Sam van der Weiden, advocaat bij BarentsKrans.