Let op: Installaties verlagen WOZ waardering

Recent besliste de Hoge Raad dat voor de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ) ook voor ziekenhuizen de werktuigenvrijstelling moet worden toegepast bij taxatie van de installaties. De herbouwwaarde van een ziekenhuis moet worden verlaagd met de waarde van de installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt. Dit zijn namelijk vrij te stellen werktuigen. In de praktijk kan dat makkelijk leiden tot verlagingen van een WOZ waarde met 15 á 20%, indien blijkt dat een gemeente niet, of in onvoldoende mate, met de vrijstelling rekening heeft gehouden. Dat melden Robert van der Lee en Roderick de Haas van BDO Branchegroep Vastgoed.

12 februari 2015 om 10:56 | 4 min