Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mag een zogeheten brancheringsregeling opgenomen worden om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gisteren in haar arrest het opnemen van zo’n regeling toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

Monique Lammens nieuwe directeur Rho adviseurs 

Monique Lammens is benoemd tot directeur van Rho adviseurs voor leefruimte. Zij is de opvolgster van  Dick Takkebos die al vorig voorjaar bij Rho is vertrokken. Sinds dat moment fungeerde Monique reeds als interim‐directeur, naast algemeen directeur Koos Seerden. 

24 januari 2018 om 13:48 | 1 min