Q&A Omgevingswet: Planschade en de Omgevingswet

De juridische experts van NewGround Law behandelen deze week weer een facet van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Pieter van der Woerd en Tine Leemans-van Koten de vraag: Wanneer kun je onder de Omgevingswet worden geconfronteerd met planschade?

25 juni 2020 om 14:25 | 5 min

Schadeloket voor Zuidasdok geopend

Er komt een schadeloket voor het project Zuidasdok voor de behandeling van aanvragen om nadeelcompensatie en/of planschade als gevolg van de huidige werkzaamheden op de Zuidas.

28 maart 2018 om 12:12 | 1 min

Actieve risicoaanvaarding: valkuil in het planschaderecht voor iedere koper

Bij actieve risicoaanvaarding gaat het om de vraag of ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in nadelig opzicht zou veranderen. Maar wanneer heeft een koper de schade kunnen voorzien? Vastgoedadvocaat Wouter van Galen legt uit.

12 januari 2018 om 09:33 | 8 min

Planschade: 2% of 5% normaal maatschappelijk risico voor de aanvrager?

Op 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de vraag wanneer in beginsel bij een verzoek om planschade een normaal maatschappelijk risico van 5% van de geleden schade voor rekening van de aanvrager moet blijven. Een artikel van advocaat Arjan van Loo van Poelmann van den Broek advocaten.

26 juni 2017 om 11:50 | 7 min