Bandbreedte van +/- 10% onvoldoende grondslag voor de beoordeling juistheid taxatie

De discussie of een taxateur een beroepsfout heeft gemaakt en daarvoor aansprakelijk is, ontbrandt veelal wanneer een van de betrokken partijen zich niet kan vinden in de door de taxateur afgegeven waarde. Maar belangrijker nog is het totstandkomingsproces van de waarde. Een bijdrage van Onno Tacoma van Weebers Vastgoed Advocaten.