‘Aantrekkelijk prijsaanbod is bepalend om klanten over te laten stappen naar warmtegebruik’

In 2040 kunnen 1,5 miljoen woningen en kantoren gebruik maken van duurzame (rest)warmte. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-besparing dat te vergelijken is met de uitstoot van 1,1 miljoen auto’s. Regionale en lokale partijen willen hierin investeren en vragen van het rijk om dit mogelijk te maken.