‘Wat we destijds voor ogen hadden is gelukt: Gezinnen willen weer wonen in Rotterdam’

Het imago Van Rotterdam is veranderd van een stad waar gezinnen en hoogopgeleiden uittrokken, naar een stad waar deze doelgroepen juist graag willen wonen. Eén van de redenen hiervoor is de wijk Nieuw Crooswijk. VJ sprak met Job van Zomeren van ERA Contour over het belang van deze stedelijke vernieuwing.