NOVI komt stap dichterbij, overheid gaat meebeslissen over inzet ruimte

Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Friso de Zeeuw: ‘Help, de Novi verzuipt!’

Dik twee jaar geleden maakte het departement van Binnenlandse Zaken bij de voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een herstart. De periode daarvoor werd gekenmerkt door ambtelijk geklungel, met op de tribune het vrijblijvend kletsend deel van de vakwereld. Hoe ik ook probeer de positieve gezindheid van de herstart vast te houden, het lukt niet. 

4 juli 2019 om 09:26 | 3 min