Bereidheid monumenteigenaren om te verduurzamen groot

Ruim 83% van de monumenteigenaren is erg geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument en geeft aan hierin te willen investeren. Toch weten zij onvoldoende welke duurzaamheidsmogelijkheden er zijn. Dit blijkt uit het voor de vijfde keer uitgevoerde onderzoek door het Nationaal Restauratiefonds onder monumenteigenaren.

12 februari 2021 om 12:40 | 2 min