Column: Profiteert financier van zekerheidsrechten die zijn verbonden aan de aan hem verpande vordering?

Na de recente faillissementen in de retail zullen de schuldeisers zich moeten beraden over hun positie en de mogelijkheden om onbetaalde vorderingen te incasseren. Lex Taytelbaum van Pact advocaten gaat in op de vraag of aan de financier die een pandrecht heeft op een vordering op naam ook de bevoegdheid toekomt om de eventuele pand- of hypotheekrechten uit te oefenen die aan de verpande vordering zijn verbonden.