Column: Voorschrijven of regisseren?

Over de voordelen van ketensamenwerking is al veel geschreven. Het wegnemen van de traditionele schotten in de keten zou normaliter moeten resulteren in minder faalkosten, kortere doorlooptijden, minder opleveringspunten, meer innovaties en een lagere kostprijs. De praktijk is toch iets anders. Bob Stolker van Corporatiekracht vertelt hier meer over.