'Het is hier geen (short stay) hotel!'

Een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur kent geen huurbescherming. Dat volgt uit artikel 7:232 lid 2 BW. In de jurisprudentie is al lange tijd uitgemaakt dat deze betekenis slechts toekomt aan vakantieverblijven en tijdelijk verblijf in een noodsituatie. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen, vastgoedadvocaat bij GMW Advocaten gaat in op de actuele ontwikkeling dat vastgoedbedrijven steeds vaker kortlopende huurcontracten opstellen. 

11 augustus 2021 om 15:43 | 6 min

Let op bij tijdelijke verhuur van een complex conform de Leegstandwet!

Om de leegstand te beperken wordt er in de Leegstandwet de mogelijkheid geboden om het complex tijdelijk als woonruimte te verhuren. Hierbij worden dwingendrechtelijke huurwetten buiten werking gesteld en dit geeft veel vrijheid aan de verhuurder. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het tijdelijk verhuren conform de Leegstandwet. Lees hier welke.

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden. Gebeurt dat niet dan kan dat grote gevolgen hebben. Zo bleek ook uit een recente zaak die diende voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vastgoedadvocaat Marie-Christine Veltkamp-van Paassen licht het toe. 

5 mei 2021 om 11:41 | 5 min

Hypotheekakte en verboden verhuur

Beginnende vastgoedbeleggers starten in de regel met het verhuren van hun eerste koopwoning, terwijl dit op grond van de hypotheekakte niet is toegestaan. Het is hierbij goed om voor ogen te houden dat de hypotheekhouder verregaande rechten en bevoegdheden heeft indien de kopers in strijd met de hypotheekvoorwaarden handelen. In deze bijdrage gaan Glenn Kerver en Jeffrey Strik nader in op het verhuurverbod.

Corona en de huurprijzen van winkels en horeca

Covid-19 kan gevolgen hebben voor de betalingsverplichtingen van huurders van bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW. GMW Advocaten maakte een overzicht van de ontwikkelingen in de rechtspraak. De coronaperikelen werpen echter ook hun schaduw vooruit en zullen wellicht structureel invloed hebben op huurprijzen van winkels en horeca. Hoe kunnen de huurprijzen van lopende contracten in dat geval worden aangepast?

1 februari 2021 om 14:48 | 5 min