Binnenkort nieuw model financieel reglement

‘Elke woningcorporatie moet dit jaar een financieel reglement opstellen. In dit reglement moet de corporatie opnemen binnen welke grenzen de aan haar financiële beleid en beheer verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren als haar financiële continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement moet vooraf goedgekeurd worden door de Autoriteit Woningcorporaties.

Consultatieversie beoordelingskader scheiding DAEB / niet-DAEB

Op 1 april jl. heeft de Autoriteit Woningcorporaties het consultatiedocument beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB gepubliceerd. Eerder heeft de Autoriteit al de hoofdlijnen van dit beoordelingskader gepubliceerd. Tot en met 15 april kan er op dit document gereageerd worden. Lees de bijdrage van Eelkje van de Kuilen, partner en advocaat Ondernemingsrecht bij AKD.