Dudok Wonen en HBV vernieuwen samenwerking

Woningcorporatie Dudok Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV) en hebben de samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de manier waarop de corporatie en de huurders met elkaar samenwerken en over het niveau van inspraak.

28 december 2020 om 08:25 | 2 min

Dudok Wonen: 'Alle balkons en galerijen gerepareerd en veilig'

Vorig jaar zomer kwam aan het licht dat er gebouwen waren waar complexe constructiefouten in zaten waardoor balkons en galerijen mogelijk onveilig konden zijn. Dudok Wonen is vervolgens een intensief traject gestart met bewoners, constructeurs en aannemers om de balkons en galerijen zo snel mogelijk én duurzaam te repareren.

6 november 2020 om 11:48 | 2 min

Nauwere samenwerking corporaties Gooi & Vechtstreek

Samen sta je sterker! Zo denken ook zes woningcorporaties uit de Gooi en Vechtstreek. Zij hebben zich onlangs verenigd binnen het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG). Ambities van het platform zijn verduurzaming, verbetering van leefbaarheid, betere afstemming met het sociaal domein van gemeenten en meer betaalbaar bouwen.