Den Haag en het rijk investeren opnieuw €4 miljoen in Zuidwest

Den Haag gaat opnieuw ruim 4 miljoen investeren in Den Haag Zuidwest. Het derde deel van de Regiodeal – gelden van rijk en gemeente met het doel de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk in sociaaleconomisch opzicht te versterken – gaat zich met name richten op kansen voor jongeren en het stimuleren van de wijkeconomie.

28 juli 2021 om 11:16 | 3 min

Gemeente Den Haag bereidt zich voor op opkoopbescherming

Wanneer in 2022 de Woningwet wordt aangepast zodat gemeenten zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming kunnen reguleren, zal ook de gemeente Den Haag hieraan meedoen. De gemeente bereidt zich hier momenteel op voor. Wethouder Balster van Wonen, Wijken en Welzijn zegt blij te zijn met deze maatregelen. 

28 juli 2021 om 09:30 | 1 min

Dit is hoe Den Haag steeds meer betaalbare woningen realiseert

De nieuwe koers van gemeente Den Haag, ‘Haags Samen Wonen’, die inzet op de realisatie van meer betaalbare woningen, werpt zijn vruchten af. Jarenlang zat de productie hiervan in een neerwaartse spiraal, met de realisatie van 2% sociale woningen in 2018 als dieptepunt. Dit was voor Den Haag aanleiding om stevig bij te sturen op de woningbouwprogrammering. 

16 juli 2021 om 09:15 | 3 min

Plan voor Central Innovation District Den Haag goedgekeurd

Afgelopen week heeft de Haagse gemeenteraad de structuurvisie voor het Central Innovation District (CID) goedgekeurd. De Zwarte Hond heeft in nauwe samenwerking met de gemeente de inhoudelijke verhaallijn van de structuurvisie ontwikkeld, die vervolgens juridisch vertaald is.

8 juli 2021 om 15:09 | 2 min

Financieringsgilde opent 35e vestiging

Een heugelijk moment voor Financieringsgilde; de financiële dienstverlener opende afgelopen week in Den Haag de 35e vestiging. Onafhankelijke adviseurs, Maurice Pol en Edwin Struik, zullen de Haagse klanten gaan bedienen. Directeur Bastiaan Breugem legt uit waarom het belangrijk is om met adviseurs te spreken die kennis hebben van de lokale markt. 

6 juli 2021 om 08:57 | 2 min