“T.I or not T.I.”, that’s the Questie

“Is er voor ons nou geen alternatief voor dat hele gedoe?” vraagt de voorzitter. Aan de orde is een uitgebreid verhaal van de bestuurder aan zijn Raad van Commissarissen. Het gaat over recente ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Van alles is voorbijgekomen, van de verhuurdersheffing, de saneringsbijdragen, het Vestia debacle. Over de politiek die het verschil niet wil zien tussen solvabiliteit en liquiditeit, de Herzieningswet, de Enquête, enzovoort. Het is geen vrolijk verhaal, zoveel is duidelijk.

26 februari 2015 om 15:13 | 4 min