Wet toeristische verhuur van woonruimte; wat zijn de gevolgen?

De Wet toeristische verhuur van woonruimte biedt gemeenten mogelijkheden om de potentiële negatieve effecten van toeristische verhuur van woonruimte te voorkomen of te beperken. Deze wet treedt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 in werking. Maar wat gaat er veranderen? En wat is de huidige regelgeving? Advocaat Charlotte van Sadelhoff van AVVR licht het onderwerp uitgebreid toe. 

12 juni 2020 om 14:30 | 12 min

Het PAS is van tafel: hoe krijg ik mijn project toch van de grond?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is niet meer. De Raad van State heeft daar recent korte metten mee gemaakt. De gevolgen voor projecten die effect hebben op de stikstofdepositie van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden – zoals woningbouwprojecten, infrastructuur en bedrijvigheid – zijn heel erg groot. Advocaat Wouter van Galen van de Advocaten van Van Riet verkent in VJ de juridische uitwijkmogelijkheden.