Meer bescherming van sociale huurders die wanpresteren?

Een overeenkomst kan worden ontbonden als deze wordt geschonden. Dat kan anders liggen als de wanprestatie de ontbinding en de gevolgen daarvan niet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld bij sociale huurders die hun huis onderverhuren. Advocate Marjolein Scheeper van Hielkema & Co bespreekt een uitspraak waarin de vraag centraal stond of sociale huurders meer recht op bescherming hebben dan andere huurders.

29 maart 2019 om 14:57 | 5 min

Column: Betekent mishandeling van een corporatiemedewerker einde huurovereenkomst?

In een recente uitspraak is bevestigd dat ook mishandeling van een partij die door een woningcorporatie wordt ingeschakeld voor werkzaamheden in of aan de verhuurde woonruimte niet wordt getolereerd. Advocaat Bart Poort vertelt wat dit betekent voor de huurovereenkomst en het gebruik van de woning.