Cruijff en de corporatiesector?

Het kan niemand zijn ontgaan dat Johan Cruijff is overleden. De volksjongen uit betondorp werd niet alleen een voetbalheld, maar wist ook de Nederlandse taal te verrijken, met uitspraken die nu als tegeltjeswijsheden weer overal worden gepubliceerd. Veel uitspraken zijn natuurlijk meer dan bekend. Het leuke ervan is dat ze ook buiten het voetbal toepasbaar zijn. Wat dacht u van deze: “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.” Een uitspraak die universeel toepasbaar is. Wij wagen een poging met de toepassing op de corporatiesector. Lees de interessante bijdrage van Bob Stolker en Hans de Visser van Corporatiekracht Vastgoedadviseurs.

6 april 2016 om 15:16 | 4 min

Passend toewijzen staat in de weg aan ontwikkelen van zorgvastgoed door corporaties

In zijn onlangs verschenen rapport ‘Van tehuis naar thuis’ stelt het ‘Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen’ onder aanvoering van de Haagse oud-wethouder voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Marnix Norder dat er voldoende geschikte woningen moeten komen voor mensen met een lichte zorgvraag. Bovendien moet voor veel gebouwen van zorginstellingen een nieuwe functie worden gevonden.

6 april 2016 om 12:51 | 2 min

Het huurbeleid is besproken in de Tweede Kamer, dit zijn de belangrijkste punten...

Op woensdag 30 maart 2016 sprak de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over het huurbeleid. Frank van Min, Wolf Huisvestingsgroep, was hierbij aanwezig en maakt een samenvatting van deze bespreking. De twee hoofdonderwerpen van zijn column zijn de Huurtoeslag en hoe deze onder druk staat, alsmede het aangepaste woningwaarderingstelsel.

1 april 2016 om 08:53 | 3 min

Boetebeding verliest effect, maak specifieke afspraken

In de meeste modelovereenkomsten van huur en verhuur is een boetebeding opgenomen. Vaak bepaalt de huurovereenkomst dat de huurder een boete verschuldigd is bij te late betaling, onderverhuur, het telen van hennep of andere handelingen in strijd met de huurovereenkomst. De laatste tijd is in de rechtspraak het boetebeding herhaaldelijk op de korrel genomen. Het is de vraag of het boetebeding zoals nu vastgelegd in de meeste modelhuurovereenkomsten geïncasseerd kan worden. U leest een column van Elout Korevaar, advocaat vastgoedrecht bij Hoeberechts advocaten en docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

22 maart 2016 om 11:15 | 5 min

Column: Een huis kost geld, maar niet als je anders durft te denken!

Kijk om je heen en je ziet dat er de afgelopen jaren in elke sector nieuwe bedrijven zijn gekomen die het bedrijfsmodel dat decennia heeft gewerkt in hun branche ontwrichten. Maar in de woningbouw moet je naar disruptief gedrag zoeken met een vergrootglas. Bas Groothelm, mede-oprichter Ik Woon Betaalbaar, vertelt u hier meer over.

17 maart 2016 om 13:51 | 3 min

Teulings: 'Is nieuwbouw in stagnerende of krimpende regio’s kapitaalvernietiging?'

Gisteren stond er een interessant opiniestuk in het NRC, geschreven door Coen Teulings hoogleraar Economie aan de universiteiten van Cambridge en Amsterdam. Teulings behandelt de Nederlandse woningmarkt in relatie tot de beperking op nieuwbouw vanwege de ruimtelijke ordening.  Is nieuwbouw in stagnerende of krimpende regio’s kapitaalvernietiging?

3 maart 2016 om 10:47 | 4 min

De onderbuikgevoelens van een supply chain manager

"Benno, hoe kunnen we aantoonbaar, succesvol verbeteren?" vroeg mijn directeur. Oef, dat succesvol verbeteren, dat gaat nog wel, maar aantoonbaar? Daar ging het hem natuurlijk om... Twee jaar geleden besloot ik me erin vast te bijten. En met succes. U leest een column geschreven door Benno van Dam, supply chain manager bij ERA Contour.

29 februari 2016 om 14:30 | 2 min

Column: kleine bouwmarkten vs. de nieuwe toetreders

Je zou het met alle - vooral voor het personeel – dramatische verhalen over de neergang van Macintosh, V&D en nu weer Xenos haast vergeten, maar ook de wereld van bouwmarkten schudt op haar grondvesten. In menig regio zoals Zwolle, Arnhem-Nijmegen en Twente is er een hevige (procedurele) strijd gaande tussen de bestaande, vaak kleinere, bouwmarkten en de nieuwe toetreders Hornbach en Bauhaus.U leest een blog van Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen.

26 februari 2016 om 10:29 | 5 min

‘Stef, nu de hypotheekrenteaftrek nog’

Het besluit van minister Blok om de vrije huursector deels te liberaliseren is een verstandig besluit. Maar met huurliberalisatie alleen zijn we er nog niet. Blok is pas écht een vent als hij ook de hypotheekrenteaftrek ter discussie stelt. Die zit een normaal functionerende huurmarkt namelijk nog stevig in de weg. Deze column is geschreven door Jan Jager, planoloog en hoofdredacteur bij Elba-Rec/Stadszaken.nl  

22 februari 2016 om 16:50 | 4 min