Wat zijn volgens Dorrestijn Vastgoed de kansen voor nieuw bedrijventerrein Scherpenzeel?

In het Gelderse Scherpenzeel vindt op dit moment de herontwikkeling plaats van (een deel van) het bestaande bedrijventerrein Holleweg. Langs de provinciale weg N224 tussen Zeist en Arnhem is een plan ontwikkeld voor de bouw van twee nieuwe bedrijfsgebouwen met verschillende units. Het plan wordt gefaseerd opgeleverd.